Hvordan du ønsker flyktninger velkommen til ditt nabolag, kan påvirke helsa til flere generasjoner

Intervju med post doc Akiah Ottesen Berg i Dagbladet. Akiah er forsker og psykolog ved NORMENT. Les intervjuet her: http://www.dagbladet.no

Akiah Ottesen Berg

Publisert 10. juni 2016 10:02 - Sist endret 31. mars 2017 14:12