Sammenheng mellom vitamin D og symptomer i psykoselidelser

Forskning utført ved NORMENT viser at lave nivåer av vitamin D er knyttet til økte negative og depressive symptomer i psykoselidelser.

Mari Nerhus

Disse resultatene ble presentert av Mari Nerhus, lege og stipendiat ved NORMENT, på den årlige forskningskonferansen til International Early Psychosis Association i Milano, Italia, 20.-22. oktober. Forskningen er også omtalt i Medical News Today.

 

Referanse

Nerhus M, Berg AO, Kvitland L, Dieset I, Hope S, Dahl SR, Weibell, Romm KL, Faerden A, Andreassen OA, Melle I. Low vitamin D is associated with negative and depressive symptoms in psychotic disorders. Schizophrenia Research, 2016, doi: 10.1016/j.schres.2016.08.024. Pubmed

 

Publisert 27. okt. 2016 10:57 - Sist endret 27. okt. 2016 10:57