2017

Publisert 22. des. 2017 12:29

Hugdahl er kjerneforsker ved NORMENT og har nylig blitt intervjuet av nyhetsmagasinet til EU's Vision2020-nettverk. 

Publisert 6. des. 2017 15:17

Tobias Kaufmann er tildelt et stipend for unge forskertalenter fra Forskningsrådet for prosjektet "LifespanHealth". Søknaden hans var blant de 10% som ble innvilget i år.

Publisert 1. des. 2017 11:16

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks forskergrupper ved sykehuset. For første halvår 2017 ble Tobias Kaufmann og kollegaer ved NORMENT tildelt pris for fremragende forskningsartikkel om hjernens utvikling og psykisk sykdom.

Publisert 27. nov. 2017 11:52

Tittel på avhandlingen er "Cannabis use in the early phase of bipolar disorder. A naturalistic longitudinal study of a first treatment sample".

Publisert 24. nov. 2017 14:28

Tittel på avhandlingen er "Metacognition in severe mental disorders".

Publisert 17. nov. 2017 13:32

Tittel på avhandlingen er "Brain structure imaging of apathy and auditory hallucinations in psychotic disorders".

Publisert 6. nov. 2017 14:00

Etter en midtveisevaluering i mai, er det nå klart at NORMENT får fem nye år som senter for fremragende forskning (SFF) ved UiO.

Publisert 20. okt. 2017 17:23

En studie som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Molecular Psychiatry viser at nervefibre (hvit substans) i store deler av hjernen er endret hos mennesker med schizofreni. Flere forskere fra NORMENT har bidratt til studien, som er den største analysen noensinne av hvit substans i en psykisk lidelse.

Publisert 26. sep. 2017 09:16

10. oktober arrangerer Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet et møte med tittelen "Hvor står forskningsfronten innen schizofreni idag? Et klinisk perspektiv". Flere forskere fra NORMENT skal holde innlegg. Møtet er åpent både for helsepersonell og andre interesserte.

Publisert 28. aug. 2017 12:14

Forskere ved NORMENT i Bergen søker deltakere til et forskningsprosjekt om stemmehøring og spesielle sanseopplevelser i befolkningen. Både personer med og uten slike erfaringer inviteres til å delta.

Publisert 8. aug. 2017 10:40

Tittel: Executive functioning in schizophrenia spectrum disorders: Methods of measurement and longitudinal course.

Publisert 6. juli 2017 13:05

Monica Aas, Ingrid Melle og Trine Vik Lagerberg ved NORMENT har skrevet kapitler om cannabis og alvorlige psykiske lidelser i boka Handbook of Cannabis and Related Pathologies som nylig ble gitt ut.

Publisert 23. juni 2017 13:48

Professor Kenneth Hugdahl ved NORMENT og Universitetet i Bergen risikerte å miste sine EU-midler ved fylte 70 år. Nå har Kunnskapsdepartmentet gitt ham lov til å fortsette sin forskning.

Publisert 16. juni 2017 10:45

På en rangering av de 100 mest publiserende forskerne i Norge de siste fem årene, er professor Ole A. Andreassen på femte plass, og er den med flest tellende poeng fra UiO.

Publisert 15. juni 2017 13:52
Publisert 6. juni 2017 21:34

Tittel: Understanding brain structure alterations in severe mental disorders: The influence of cigarette smoking, antipsychotic medication and weight gain.

Publisert 18. mai 2017 10:31

Tittel: The relationship between oxytocin pathway genes and personality traits and psychosis characteristics

Publisert 4. mai 2017 14:27

Forskere ved NORMENT deltar i et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt som nylig har publisert den hittil største MR-studien av personer med bipolar lidelse. Resultatene viser hvordan hjernen er endret ved bipolar lidelse, blant annet i områder som er knyttet til emosjoner.

Lars Tjelta Westlye foran en MRI-maskin
Publisert 28. apr. 2017 09:49

På samme måte som hvert individ har sitt unike fingeravtrykk, har alle mennesker en unik kombinasjon av forbindelser i hjernen. Dette nettverket stabiliseres i barne- og ungdomsårene. En forsinket utvikling kan avsløre tidlige tegn på psykiske lidelser.

Publisert 31. mars 2017 12:03

Forskere ved NORMENT er bidragsytere på en artikkel om genetisk prediksjon av Alzheimers sykdom, som nylig er publisert i tidsskriftet PLOS Medicine.

Publisert 30. mars 2017 16:40

30. mars er Verdensdagen for bipolare lidelser. Dagen markeres for å øke kunnskap om hva bipolar lidelse er, for å fjerne stigma og sette fokus på mestring av livet for personer som har diagnosen og for deres pårørende.

Publisert 28. mars 2017 09:33

NORMENTs årsrapport for 2016 er nå publisert.

Publisert 24. feb. 2017 18:19

På samme måte som hvert individ har sitt unike fingeravtrykk, har alle mennesker særegne nettverk og forbindelser i hjernen som i samspill med våre omgivelser er med på å forme oss til de vi er. I en studie som nylig ble publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature Neuroscience, har forskere ved NORMENT avdekket at slike forbindelser i hjernen utvikles og blir betydelig mer individuelle og unike gjennom barne- og ungdomsårene, og at denne utviklingen er knyttet til mental helse.

Publisert 20. feb. 2017 16:48

Tittel: Migration and Vitamin D in psychotic disorders – A cross sectional study of clinical and cognitive correlates

Publisert 23. jan. 2017 09:02

Lørdag 28. januar kl 17:10 viser NRK2 programmet Hearing Voices - om å avbilde stemmer som ikke finnes, som omhandler professor Kenneth Hugdahls forskning på hørselshallusinasjoner. Hugdahl er en av åtte kjerneforskere ved NORMENT.