2017 - Side 2

Publisert 20. jan. 2017 15:45

I samarbeid med SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning) arrangerer NORMENT konferansen Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer på Gardermoen den 13.-15. februar 2017 .

Publisert 6. jan. 2017 11:02

Tittelen: Abnormal brain connectivity in schizophrenia and bipolar disorder – a resting state functional MRI study.