Levi Røstad Kvitland forsvarer sin doktorgrad fredag 8. desember 2017

Tittel på avhandlingen er "Cannabis use in the early phase of bipolar disorder. A naturalistic longitudinal study of a first treatment sample".

Levi Røstad Kvitland 

Se offentlig kunngjøring på nettsidene til Institutt for klinisk medisin: Disputas: Levi Røstad Kvitland

Tema for prøveforelesning

"Misbruk og psykisk sykdom: kausalitet eller bare en assosiasjon".

Sammendrag av avhandlingen

Bipolar lidelse er på Verdens helseorganisasjons topp 10 liste over sykdommer med stor sykdomsbyrde. Et sentralt spørsmål er hvorfor blir man syk. I sin avhandling “Cannabis use in the early phase of bipolar disorder. A naturalistic longitudinal study of a first treatment sample” har Levi Røstad Kvitland og medarbeidere undersøkt betydningen av cannabisbruk hos personer som nylig har fått diagnosen.

De fant at flere enn halvparten av pasientene hadde prøvd cannabis før de kom til første behandling for bipolar lidelse. De som hadde brukt cannabis i tiden rett før de kom til første behandling var yngre og hadde oftere gjort selvmordsforsøk, enn de som ikke hadde brukt cannabis rett forut for sin første behandling. De som fortsatte bruken av cannabis etter første behandling hadde flere symptomer og generelt dårligere fungering etter et år, enn de som hadde sluttet å bruke cannabis. De som måtte vente lenge fra sin første maniske episode til behandling ikke hadde tegn på et mer alvorlig sykdomsforløp, men de hadde større sannsynlighet for å bruke cannabis.

Studien konkluderer med at cannabisbruk er forbundet med tidligere sykdomsdebut og forverret forløp hos pasienter som nylig har fått diagnosen bipolar lidelse.

Publisert 27. nov. 2017 11:52 - Sist endret 27. nov. 2017 11:52