Tiril Østefjells forsvarer sin doktorgrad torsdag 7. desember 2017

Tittel på avhandlingen er "Metacognition in severe mental disorders".

Tiril Østefjells

Se offentlig kunngjøring på nettsidene til Institutt for klinisk medisin: Disputas: Tiril Østefjells

Tema for prøveforelesning

"Neurocognitive antecedents for schizophrenia".

Sammendrag av avhandlingen

Meta-antakelser om tanker kan bidra til depressive og psykotiske symptomer ved bipolare og psykotiske lidelser

Depresjon og psykotiske symptomer opptrer ofte i bipolare og psykotiske lidelser, særlig ved tidlige følelsesmessige traumer. Det er få studier av felles mekanismer. Metakognisjon – tanker om tanker – har blitt foreslått som en felles faktor. I avhandlingen "Metacognition in severe mental disorders" har Tiril Østefjells og kolleger funnet at pasienter med bipolare eller psykotiske lidelser rapporterer flere uhensiktsmessige meta-antakelser om egne tanker enn friske personer. Meta-antakelser er forventninger til betydningen eller konsekvenser av å ha spesifikke tanker. De kan bli uhjelpsomme når vi blir redde for tanker, opplever å miste kontroll, eller fokuserer de mentale kreftene våre på å overvåke fare. 

Østefjells og kolleger fant at slike meta-antakelser er knyttet til økt forekomst av depresjon hos pasientene. For pasienter med tidlige emosjonelle traumer forklarte meta-antakelser økningen i depresjon, og kunne bidra til økte psykotiske symptomer. Meta-antakelser var også knyttet til en tidligere debutalder ved bipolar lidelse, og dårligere sosial tilpasning før sykdom for psykoselidelser – faktorer som kan være indikatorer på dårligere prognose i sykdommen. Personer med bipolar lidelse brukte bekymring, sosial kontroll og straff for å mestre uønskede tanker oftere enn kontroller. Bruk av disse strategiene ble best forklart av meta-antakelser.

Avhandlingen viser at meta-antakelser kan være en felles faktor som bidrar til depresjon og psykotiske symptomer ved bipolare og psykotiske lidelser, særlig for personer med tidlige følelsesmessige traumer. Meta-antakelser kan også bidra til at uønskede tanker møtes med uhensiktsmessige mestringsstrategier. Behandling rettet mot meta-antakelser kan gi bedre tilpasset behandling for personer med bipolare og psykotiske lidelser.

Publisert 24. nov. 2017 14:28 - Sist endret 24. nov. 2017 14:28