Hugdahl får fortsette sin forskning på hørselshallusinasjoner

Professor Kenneth Hugdahl ved NORMENT og Universitetet i Bergen risikerte å miste sine EU-midler ved fylte 70 år. Nå har Kunnskapsdepartmentet gitt ham lov til å fortsette sin forskning.

Kenneth Hugdahl

Hugdahl er leder av forskergruppen Hørselshallusinasjoner ved NORMENT, og mottok i 2016 det prestisjefylte Advanced Grant fra det europeiske forskningsrådet (ERC) for andre gang. Han har gjennom dette stipendet fått rundt 25 millioner kroner til å forske på stemmer i hodet, men risikerte å måtte avslutte dette arbeidet ved fylte 70 år. Etter å ha søkt Kunnskapsdepartementet om unntak fra 70-årsregelen, har han nå fått tillatelse til å fortsette sin forskning ved Universitetet i Bergen.

Publisert 23. juni 2017 13:48 - Sist endret 25. mars 2019 14:23