Møte om schizofreni: Et klinisk perspektiv

10. oktober arrangerer Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet et møte med tittelen "Hvor står forskningsfronten innen schizofreni idag? Et klinisk perspektiv". Flere forskere fra NORMENT skal holde innlegg. Møtet er åpent både for helsepersonell og andre interesserte.

Tid: 10. oktober kl 16.00

Sted: Forskningsparken, Gaustadalléen 21, møterom FORUM

Arrangører: Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet, i samarbeid med Janssen og Lundbeck. Den faglige komiteen har bestått av professor Ole A. Andreassen, UiO og professor Kenneth Hugdahl, UiB.

Påmeldingbjarte.reve@nansenneuro.net

Program

16.00 - 16.20   Mat og mingling

16.20 - 16.30   Velkommen

Bjarte Reve, daglig leder av Nansen Neuroscience Network
Aud Kvalbein, daglig leder for Hjernerådet

16.30 - 16.50   En pasienthistorie (les mer)

Marcus Sandborg, Forretningsutvikler - Skaraborgs Sykehus, Skovde, Sverige

16.50 - 17.20   Schizofreni og genetikk

Ole A. Andreassen, Professor, MD - NORMENT, KG Jebsen Senter for psykoseforskning, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus

17.20 - 17.40   Immunological aspects of schizophrenia

Iris Sommer, Professor - Department of Neuroscience and Psychiatry, University Medical Center Groningen, Nederland; Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

17.40 - 18.00   Pause

18.00 - 18.20   Imaging ved schizofreni: hørselshallusinasjoner målt ved fMRI

Kenneth Hugdahl, Professor - Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

18.20 - 18.40   Negative symptomer ved schizofreni

Ingrid Melle, Professor, MD - NORMENT, KG Jebsen Senter for psykoseforskning, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus

18.40 - 19.00   Kognitiv svikt ved schizofreni

Torill Ueland, Førsteamanuensis, Dr. Psychol. - NORMENT, Seksjon for psykoseforskning, Oslo universitetssykehus og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

19.00 - 19.20   Spørsmål og diskusjon

 

Klikk her for mer informasjon: Møte om schizofreni: Et klinisk perspektiv

 

Publisert 26. sep. 2017 09:16 - Sist endret 9. feb. 2020 07:32