NORMENT-forskere bidrar i ny bok om cannabis

Monica Aas, Ingrid Melle og Trine Vik Lagerberg ved NORMENT har skrevet kapitler om cannabis og alvorlige psykiske lidelser i boka Handbook of Cannabis and Related Pathologies som nylig ble gitt ut.

Boka gir en tverrfaglig tilnærming til cannabis og omhandler mange ulike temaer relatert til bruk og misbruk.

Forsker Monica Aas og professor Ingrid Melle har skrevet et kapittel om barndomstraumer og cannabis som risikofaktorer ved alvorlige psykiske lidelser (kap. 22, s. 208-214), mens forsker Trine Vik Lagerberg har bidratt med et kapittel om bruk av cannabis ved bipolar lidelse (kap. 43, s. 422-430).

Les mer om boka på forlagets nettsider:

Handbook of Cannabis and Related Pathologies: Biology, Pharmacology, Diagnosis, and Treatment

Publisert 6. juli 2017 13:05 - Sist endret 27. nov. 2018 14:06