Prestisjefylt stipend til NORMENT-forsker Tobias Kaufmann

Tobias Kaufmann er tildelt et stipend for unge forskertalenter fra Forskningsrådet for prosjektet "LifespanHealth". Søknaden hans var blant de 10% som ble innvilget i år.

Stipendet "unge forskertalenter" retter seg mot forskere som er tidlig i sin forskerkarriere, og som har markert seg med særskilte talenter både som doktorgradskandidat og postdoktor/forsker. I år ble 15 av 144 søknader innvilget, og Kaufmann var således blant de 10% som ble tildelt det prestisjefylte stipendet.

I prosjektet "LifespanHealth" vil Kaufmann studere alvorlige psykiske lidelser gjennom livsløpet, ved hjelp av avansert hjerneavbildning og genetiske analyser. Målet er å avdekke biomarkører for tidlig oppdagelse og forebygging av sykdom, og å fremskaffe mer kunnskap om underliggende sykdomsmekanismer i ulike faser av livet. På sikt håper man at slik kunnskap skal kunne bidra til en bedre og mer individuelt tilpasset behandling for personer med alvorlige psykiske lidelser.

Les mer om stipendet på Forskningsrådets nettside

Kontaktinformasjon

Publisert 6. des. 2017 15:17 - Sist endret 13. des. 2017 13:47