Bli med i spørreundersøkelse om spesielle sanseopplevelser

Forskere ved NORMENT i Bergen søker deltakere til et forskningsprosjekt om stemmehøring og spesielle sanseopplevelser i befolkningen. Både personer med og uten slike erfaringer inviteres til å delta.

Undersøkelsen gjøres på internett og innebærer å svare på spørsmål om stemmehøring og spesielle sanseopplevelser på to ulike tidspunkter med en ukes mellomrom. Første gang vil det ta ca. 15-30 minutter å besvare alle spørsmålene, mens den andre gangen vil ta ca. 10 minutter.

Prosjektet utføres i regi av Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen.

 

Klikk her for mer informasjon og lenke til undersøkelsen

Les mer på prosjektets Facebook-side 

Publisert 28. aug. 2017 12:14 - Sist endret 28. aug. 2017 12:19