Verdensdagen for bipolare lidelser

30. mars er Verdensdagen for bipolare lidelser. Dagen markeres for å øke kunnskap om hva bipolar lidelse er, for å fjerne stigma og sette fokus på mestring av livet for personer som har diagnosen og for deres pårørende.

Trine Vik Lagerberg

Bipolar lidelse, tidligere kalt manisk-depressiv lidelse, er en kronisk lidelse som i perioder fører til unormalt store svingninger i stemningsleie og humør, aktivitets- og energinivå. Det kan ha store konsekvenser for hvordan man fungerer i det daglige, sosialt og i nære relasjoner samt for utdanning, arbeidsevne og privatøkonomi.

Stemningsleiet svinger mellom to poler, fra det maniske/hypomane som innebærer et forhøyet stemningsleie og aktvitetsnivå, til det depressive, som innebærer et senket stemningsleie eller aktvitetsnivå. Imellom sykdomsepisodene har personer med bipolar lidelse perioder med normalt stemningsleie.

- En bipolar lidelse kan utvikles når som helst, med høyest risiko mellom 15 og 25 år. Det tar ofte mange år fra de første tegn og symptomer på sykdommen til riktig diagnose blir stilt og behandling blir igangsatt. I tillegg kan personer med bipolar lidelse ofte ha flere psykiske lidelser eller andre somatiske tilleggslidelser som gjør diagnostikk og behandling vanskeligere, sier Trine Vik Lagerberg, Seksjonsleder ved Seksjon for psykoseforskning og NORMENT KG Jebsen senter for psykoseforskning.

- Årsakene til bipolar lidelse er sammensatte. Lidelsen er arvelig, men man trenger trolig ikke bli syk selv om man har arveanlegg for sykdommen. Miljøet er også av betydning. Alvorlige livshendelser og rusmisbruk kan være utløsende faktorer. Stress og lite søvn kan trigge nye episoder hos en som har lidelsen, avslutter Vik Lagerberg.

Les mer om hvordan bipolare lidelser behandles ved Oslo universitetssykehus, Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

(Forfatter: Anne Martha B. Tvedt, gjengitt med tillatelse fra Oslo Universitetssykehus' intranett)

Publisert 30. mars 2017 16:40 - Sist endret 31. mars 2017 10:17