Ragni Mørch forsvarer sin doktorgrad tirsdag 15. mai 2018

Tittel på avhandlingen er "Inflammatory pathways in severe mental disorders – a transdiagnostic approach".

Ragni Mørch

Se offentlig kunngjøring på nettsidene til Institutt for klinisk medisin: Disputas: Ragni Mørch

Tema for prøveforelesning

"Betydningen av immunologiske prosesser for depresjon: kausalitet belyst gjennom klinisk og translasjonell forskning"

Sammendrag av avhandlingen

Man har lenge lurt på om immunsystemet og økt immunaktivitet er av betydning for utviklingen av alvorlig psykisk lidelse som schizofreni og bipolar lidelse. Schizofreni kjennetegnes med vrangforestillinger og hallusinasjoner, mens bipolar lidelse kjennetegnes med depresjon og mani. Det finnes kunnskap om risikofaktorer, arvelighet og utbredelse av alvorlig psykisk lidelse, men vi vet lite om hvorledes disse sykdommene faktisk utvikler seg. For å øke vår forståelse av sykdomsmekanismer og dermed utvikle bedre behandlings alternativer i fremtiden, var målet for dette doktorgradsprosjektet å bedre kunnskapen om immunsystemets betydning i alvorlig psykisk lidelse. 

I Ragni Mørchs doktorgradsprosjekt undersøkte hun om økt immunaktivitet har noe å si for sykdomsaktivitet og forløp ved alvorlig psykisk lidelse. Det ble målt immunmarkører i blod hos over 1600 deltakere som inkluderte både pasienter og tilfeldig valgte friske kontrollpersoner. Resultatet var en økning av flere immunmarkører hos pasienter sammenliknet med friske kontroller, spesielt markører som ulike cytokiner som har mange viktige funksjoner i immunsystemet. Denne økningen var ikke relatert til andre faktorer som for eksempel pågående infeksjoner, alder, kjønn, overvekt, hjerte-kar sykdommer, medisiner eller røyking. Økningen av immunmarkører var sterkest hos pasienter med schizofreni, og det ser ut til å være et stabilt fenomen da økningen av immunmarkører vedvarer etter 1 år hos pasienter.

Resultatene gir ny kunnskap om hvordan sykdomsmekanismer arter seg i alvorlig psykisk lidelse og understøtter en mulig lavgradig kronisk immunaktivering. Det er flere studier nå hvor man prøver ut om immundempende medisiner i kombinasjon med andre tradisjonelle medisiner for schizofreni og bipolar lidelse kan ha en effekt ved både schizofreni og depresjon.

Publisert 2. mai 2018 10:45 - Sist endret 2. mai 2018 10:45