Posterpris til Jaroslav Rokicki

Postdoktor Jaroslav Rokicki ved NORMENT bli tildelt pris for beste poster under NEURONUS-konferansen i Krakow 20.-22. april 2018.

Jaroslav Rokicki

NEURONUS er et tverrfaglig europeisk forum for forskere fra ulike fagområder innen nevrovitenskap.

Rokicki ble tildelt prisen Biological Poster Presentation Award for posteren Gene expression in various brain disorders. Posteren omhandler en studie der Rokicki og kollegaer undersøkte hvordan gener som er involvert i schizofreni, ADHD og Alzheimers sykdom, er uttrykt i hjernen.

Forskerne fant at genetiske varianter som er knyttet til schizofreni og ADHD, ikke er uttrykt i de samme områdene av hjernen. Dette gir viktig kunnskap om likheter og forskjeller mellom disse sykdommene. I tillegg viser resultatene at metoden som ble brukt, er en lovende tilnærming for å studere sammenhengen mellom ulike hjernesydommer.

Studien er basert på et samarbeid mellom NORMENT's forskningsgrupper innen hjerneavbildning og genetikk i Oslo og Bergen.

Kontaktinformasjon

Publisert 7. mai 2018 11:36 - Sist endret 20. apr. 2021 10:30