Genetisk sammenheng mellom bipolar lidelse og intelligens

Ny forskning fra NORMENT viser at det er et overlapp mellom gener som er involvert i mentale lidelser og intelligens. Postdoktor Olav B. Smeland og kollegaer fant blant annet at risikogener for bipolar lidelse var knyttet til høyere intelligens.

Postdoktor Olav B. Smeland. Foto: Kirsten Sjøwall

Smeland og kollegaer undersøkte DNA-materiale fra mer enn 400.000 mennesker, deriblant 20.000 pasienter med bipolar lidelse og 35.000 pasienter med schizofreni. I alt fant de 12 risikogener for bipolar lidelse som også var knyttet til intelligens. Ved 75% av genene var risiko for bipolar lidelse assosiert med høyere intelligens.

Tidligere forskning har også vist en sammenheng mellom bipolar lidelse og intelligens, men det har vært ukjent i hvilken grad gener spiller inn. Studien bekrefter dermed at genetisk sårbarhet for bipolar lidelse ser ut til å påvirke kognitiv funksjon.

Ved schizofreni var det også en stor grad av genetisk overlapp med intelligens, men her var en større andel av genene knyttet til kognitive vansker, som er noe mange pasienter plages med. I hvilken grad kognitive evner er påvirket hos den enkelte pasient er imidlertid avhengig av den individuelle genetiske sårbarheten i samspill med miljøfaktorer.

Disse resultatene kan være med på å forklare hvorfor mange personer med alvorlige psykiske lidelser er skoleflinke og kreative, og mange blir kunstnere eller forfattere. Samtidig kan noen pasienter slite med kognitive vansker, slik som redusert hukommelse og konsentrasjon, spesielt i depressive faser. Det er imidlertid viktig å merke seg at de aktuelle genene kun utgjør en liten del av risikogenene som påvirker sårbarheten for schizofreni og bipolar lidelse.

Resultatene er publisert i det anerkjente tidsskriftet Molecular Psychiatry.

Studien ble omtalt i en artikkel i VG+ tirsdag 8. januar, som også inneholdt et lengre intervju med Tonje F. Smith i Bipolarforeningen om hennes erfaring med bipolar lidelse.

Lenke til artikkelen (bak betalingsmur): Tonje (40) har bipolar lidelse: Sykdommen knyttes til høy IQ

Referanse

Smeland OB, Bahrami S, Frei O, Shadrin A, O'Connell K, Savage J, Watanabe K, Krull F, Bettella F, Steen NE, Ueland T, Posthuma D, Djurovic S, Dale AM, Andreassen OA (2019). Genome-wide analysis reveals extensive genetic overlap between schizophrenia, bipolar disorder, and intelligence. Molecular Psychiatry, Jan 4, doi: 10.1038/s41380-018-0332-x.

Kontakt

 

Publisert 9. jan. 2019 15:25 - Sist endret 10. jan. 2019 09:40