NORMENT og SERAF på Arendalsuka

Forskere fra NORMENT og SERAF deltok i år på Arendalsuka med arrangementet "Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid?". 

F.v. Jan Ivar Røssberg, Linn Rødevand, Thomas Clausen og Kenneth Arctander Johansen.

Rundt én av fem personer oppgir å være ensomme, og forskning viser at ensomhet er tett knyttet til psykiske lidelser, somatisk sykdom, rusbruk og selvmord. Mennesker med slike utfordringer er en spesielt utsatt og sårbar gruppe, siden ensomheten kommer i tillegg til sykdom og stigma.

Under Arendalsuka 2019 presenterte forskere fra NORMENT og SERAF, sammen med brukerrepresentanter fra Bipolarforeningen og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), hva vi vet om ensomhet og psykisk helse. Hvordan kan vi hjelpe de mest sårbare, og hvilken rolle bør behandlingsapparatet ha? Panelet drøftet mulige løsninger og svarte på spørsmål fra salen. 

Publisert 26. aug. 2019 16:44 - Sist endret 26. aug. 2019 16:44