NORMENT lanserer nyhetsbrev

Vi ønsker å synliggjøre forskningen ved NORMENT bedre og lanserer nå senterets første nyhetsbrev!

Gruppebilde av ansatte ved NORMENT

NORMENT Annual Retreat 2019. Photo: Kirsten Sjøwall.

NORMENT har vært et Senter for fremragende forskning (SFF) siden 2013, og vi har nå rundt tre år igjen av perioden som SFF. Gjennom årene har forskere ved senteret vært involvert i flere oppdagelser om alvorlige psykiske lidelser. Forskningen har gitt oss ny og viktig kunnskap om både gener, hjernen, immunsystemet og miljøfaktorer. 

Med våre nyhetsbrev ønsker vi å formidle hva senterets forskning har resultert i og hvordan kunnskapen kan komme til nytte for helsepersonell, pasienter og pårørende.

Nyhetsbrevet vil bli sendt ut fire ganger per år, og vil blant annet inneholde nyhetssaker, informasjon om kommende arrangementer, og en presentasjon av de ulike forskergruppene ved senteret. På denne måten håper vi å nå ut til et interessert publikum med informasjon om senterets forskning.

Du kan abonnere på vårt nyhetsbrev ved å registrere deg her

Publisert 18. nov. 2020 11:08 - Sist endret 18. nov. 2020 11:08