Ulik effekt av antipsykotiske medikamenter

Erik Johnsen, Rune Kroken og kollegaer ved NORMENT har sammenlignet ulike antipsykotiske medikamenter og funnet at det er stor forskjell på hvor godt de fungerer. Resultatene er nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Lancet Psychiatry.

Antipsykotiske medikamenter er en viktig del av behandlingen av schizofreni. Til nå har vi hatt lite kunnskap om hvilke av dagens medisiner som har best effekt mot psykotiske symptomer. Det har vært publisert få uavhengige studier på slike legemidler i Europa. 

BeST InTro-studien har pågått i 10 år og har blitt ledet av professor Erik Johnsen og førsteamanuensis Rune Kroken. Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus, Sykehuset i Stavanger, Trondheim og Innsbruck i Østerrike.

I studien har Johnsen og Kroken fulgt 114 deltagere med schizofreni over ett år. Deltagerne har vært delt inn i tre grupper, som har mottatt henholdvis amisulpride, aripiprazole og olanzapine som behandling for lidelsen. De tre medisinene er regnet som likestilte i det norske helsevesenet. Etter ett år viste likevel studien at amisulpride hadde en signifikant høyere effekt på generelle symptomer på schizofreni enn de to andre legemidlene.

Les mer om studien i nyhetssak på NRK Vestland og se innslag på Distriktsnyheter Vestlandsrevyen.

Referanse

Kontakt

Bildet kan inneholde: person, hake, panne.
Rune Kroken, Foto: Kristen Sjøwall

 

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business.
Erik Johnsen, Foto: Kristen Sjøwall

 

 

 

Publisert 22. okt. 2020 18:58 - Sist endret 17. nov. 2020 12:06