English version of this page

Posterpris og pris for fremragende forskning til Claudia Barth

Postdoktor Claudia Barth ble nylig tildelt både posterpris og pris for fremragende forskning for sin studie av kjønnsforskjeller i hjernestruktur og hormoner ved schizofreni.

Bildet kan inneholde: person, leppe, frisyre, hake, panne.

Claudia Barth, Foto: Kerstin Flake

Under den årlige konferansen til European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) 2.-5. oktober ble postdoktor Claudia Barth tildelt både posterpris og pris for fremragende forskning for sin studie "Sex differences in hippocampal subfield volumes and relationship to testosterone measures in schizophrenia and bipolar disorders". 

I denne studien undersøkte Barth og kollegaer hjernebilder og blodprøver av rundt 1500 personer, for å finne ut om kjønnsforskjeller i testosteronnivå og hjernestrukturen hippocampus kan forklare hvorfor menn har høyere risiko for å utvikle schizofreni enn kvinner. Funnene indikerer at det er større hjerneforskjeller hos mannlige pasienter med schizofreni relativt til kvinnelige pasienter, og sammenlignet med kontrollpersoner med samme kjønn. Dette reverserer kjønnsforskjellene man ser hos friske personer. 

For mer informasjon om studien, les sammendrag og se poster

ECNP konferansen er Europas største kongress innen anvendt nevrovitenskap, og er et årlig, vitenskapelig møte om sykdomsorientert hjerneforskning. Konferansen arrangeres av ECNP, en uavhengig forskningsorganisasjon dedikert til forskning og behandling av hjernesykdommer.

Kontaktinformasjon

Publisert 12. nov. 2021 12:55 - Sist endret 28. okt. 2022 09:18