Hvordan kan forskning bidra til bedre behandling av alvorlige psykiske lidelser?

Torsdag 25. november inviterte NORMENT til webinar om forskning og behandling. Hvis du ikke fikk med deg webinaret, kan du nå se opptak av alle innleggene. 

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse tilbys ulike former for behandling, og som oftest en kombinasjon av medikamenter og samtaleterapi. De fleste opplever god effekt av behandlingen, men flere sliter også med uønskede bivirkninger eller manglende effekt. Det er behov for bedre behandlingsmetoder som er mer tilpasset den enkelte for å få økt livskvalitet og bedre funksjon i hverdagen. På dette webinaret ønsket forskere ved NORMENT å dele sin kunnskap om hvordan senterets forskning på alvorlige psykiske lidelser kan bidra til bedre behandling. 

Arrangementet ble ledet av Unn Haukvik, og panelet bestod av Ole Andreassen, Erik Johnsen, Jan-Ivar Røssberg og Trine Vik Lagerberg. Webinaret ble avsluttet med en paneldiskusjon basert på spørsmål fra publikum. 

Vi ønsker å takke for den store interessen for arrangementet, og for hyggelige tilbakemeldinger fra de som deltok og sendte inn spørsmål! 

Opptak av webinaret

Nedenfor kan du se opptak av alle innleggene fra webinaret.

 
 
Publisert 30. nov. 2021 12:40 - Sist endret 30. nov. 2021 13:43