Innovasjonspris til Trine Vik Lagerberg for utvikling av appen MinDag

Bruk av digitale verktøy i forskningen er et viktig satsingsområde ved NORMENT. Nylig ble Trine Vik Lagerberg og kollegaer ved senteret tildelt en innovasjonspris fra Oslo universitetssykehus for utviklingen av appen “MinDag” for måling av symptomer ved mentale lidelser.

Bildet viser hvordan mindag-appen ser ut på mobil
Bilder av appen MinDag, foto: NORMENT

I tråd med økende digitalisering i samfunnet, jobber vi ved NORMENT aktivt for å utvikle digitale løsninger til bruk i forskningen. Under paraplyen eNORMENT jobber vi på flere nivå i forskningsprosessen; slik som gjennomføring av kliniske intervjuer med videosamtale, utfylling av spørreskjemaer på iPad eller PC, sikker digital oppbevaring av forskningsdata, og utvikling av nye verktøy for datainnsamling.

Som del av denne satsningen, har Trine Vik Lagerberg og kollegaer ved NORMENT utviklet mobil-appen “MinDag”. Lagerberg ble nylig kåret til vinner av Oslo universitetssykehus sin innovasjonskonkurranse 2021 for dette arbeidet og særlig den kliniske utprøvingen av appen, der forskerne henter ut registreringer fra appen i rapporter som kan brukes av kliniker og pasient til å tilpasse behandling, oppfølging og livsstil bedre. Prisen innebærer kr 60.000 i prosjektmidler i tillegg til rådgivningstimer.

Formålet med MinDag-prosjektet er å få mer kunnskap om hvorfor symptomene ved mentale lidelser varierer over tid, og hvordan ulike symptomer og livsstilsfaktorer henger sammen. Deltakerne i studien blir bedt om å bruke en mobil-app til å svare daglig og ukentlig på spørsmål om søvn, humør, aktiviteter, reaksjoner på ting i omgivelsene, opplevelser som vrangforestillinger og hallusinasjoner og rusbruk. De blir også bedt om å ha på seg en aktigraf (aktivitetsmåler) som måler aktivitetsmønstre. Slik kontinuerlig datainnhenting åpner for enklere å fange svingningen i symptomer og livsstilsfaktorer som ofte henger sammen med mentale lidelser. 

Foreløpig har appen blitt brukt av personer med bipolar lidelse. Lagerberg og kollegaer er imidlertid i gang med å utvikle nye moduler i appen, slik at den også vil egne seg til monitorering av schizofreni-spektrumlidelser og brukes til andre formål.

MinDag er laget i samarbeid med Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) og bruker Tjenester for Sensitive Data (TSD) for overføring og lagring av data. Les mer om prosjektet her.

Les om andre digitale satsninger og prosjekter ved NORMENT

Kontakt

 
Publisert 24. sep. 2021 13:00 - Sist endret 24. sep. 2021 13:00