Schizofreni: Hvilken betydning har miljøfaktorer?

Hva gjør at noen mennesker utvikler schizofreni, og hvilken rolle spiller miljøfaktorer som traumer, kosthold og rusbruk? Torsdag 4. mars inviterte NORMENT til webinar der disse spørsmålene ble belyst med utgangspunkt i ny forskning. 

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som påvirker både tanker, følelser og oppfattelse av verden. Sykdommen kan ha store konsekvenser for personen selv, men også for pårørende og samfunnet for øvrig. Et av hovedmålene ved NORMENT er å finne ut hvorfor noen mennesker utvikler schizofreni. Forskningen har vist at det er en kompleks sammenheng mellom arv og miljø, og at ytre belastninger kan være med på å utløse en genetisk sårbarhet.

På dette webinaret ønsket forskere ved senteret å dele sin kunnskap om hvilken rolle miljøfaktorer som tidlige traumer, migrasjon, kosthold, rus og epigenetikk har i utviklingen av schizofreni, og hvordan disse faktorene også kan påvirke sykdomsforløpet. 

Arrangementet ble ledet av førsteamanuensis Nils Eiel Steen, og panelet bestod av forsker Monica Aas, forsker Akiah Ottesen, postdoktor Mari Nerhus, stipendiat Henrik Myhre Ihler og professor Stephanie Le Hellard. Webinaret ble avsluttet med en paneldiskusjon basert på spørsmål fra publikum. 

Vi ønsker å takke for den store interessen for arrangementet, og for hyggelige tilbakemeldinger fra de som deltok og sendte inn spørsmål! 

Opptak av webinaret

Nedenfor kan du se opptak av alle innleggene fra webinaret.

 
Last ned mediefil
Publisert 5. mars 2021 13:27 - Sist endret 29. nov. 2021 09:41