NORMENTs årsmøte 2021: Fra forskning til klinikk

Et av NORMENTs overordnede mål er å fremskaffe ny kunnskap som kan komme til nytte for pasientene og bedre behandlingen av alvorlige psykiske lidelser. Dette var også temaet for senterets årsmøte den 16.-17. september.

 

Bildet kan inneholde: lilla, fiolett, kronblad, magenta, elektrisk blå.

For å forstå kompleksiteten ved alvorlige psykiske lidelser, er det nødvendig med et helhetlig og tverrfaglig perspektiv i forskningen, der ulike fagdisipliner og metoder kombineres. Ved NORMENT undersøker vi alt fra gener og stamceller til hjernebilder og kliniske symptomer. Målet er økt kunnskap om årsaker og mekanismer som etter hvert kan anvendes klinisk og komme til nytte for pasientene i form av tidlig oppdagelse av sykdom og bedre behandling. 

Dette var også tema for på årets sentermøte, der hovedfokus  var på fremtidens muligheter innenfor psykiatrisk forskning. Over 100 NORMENT-ansatte møttes digitalt til spennende foredrag og diskusjoner. Møtet omhandlet teknologiske fremskritt innen forskningen, slik som stamcelleteknologi og eHelse, og nye behandlingsmuligheter innen psykiatri. Temaene ble også satt inn i en større kontekst, med fokus på samfunnsmessige perspektiver og forskningssamarbeid, både i en nasjonal og global kontekst. 

Opp mot 30 ansatte deltok med postere som ble vurdert av senterets vitenskapelig rådgivende komité. Fokuset i evalueringen var på klinisk nytte, og prisen for beste poster gikk i år til stipendiat Maria Fagerbakke Strømme for hennes studie Mortality and non-use of antipsychotic drugs after acute admission in schizophrenia: A prospective total-cohort study. Resultatene av studien viste at pasienter med schizofreni som ikke bruker antipsykotiske medikamenter, har dobbelt så høy risiko for dødelighet i løpet av en tiårsperiode. Se posteren som pdf her.

 

Publisert 27. sep. 2021 13:46 - Sist endret 29. sep. 2021 11:08