Hvordan har koronapandemien påvirket mental helse?

NORMENT deltar i flere spennende studier som undersøker hvordan pandemien har påvirket mental helse generelt og mennesker med alvorlig psykisk lidelse spesielt. 

Året 2020 vil bli stående som et annerledesår. Koronapandemien som rammet Norge og resten av verden, har påvirket hverdagen vår i stor grad. Det er mange av oss som kan se tilbake på et krevende år, men har det vært ekstra krevende for de av oss som allerede strevde før pandemien brøt ut? Og har nedstengning og restriksjoner ført til at flere utvikler mentale lidelser eller plager?

Gina Åsbø, Kristin Fjelnseth Wold og Camilla Bärthel Flaaten ved NORMENT skrev tidligere i vår en kronikkKlassekampen hvor de etterspør et sterkere fokus blant myndighetene på psykiske lidelser som risikofaktor for alvorlig forløp av koronasykdom. 

Ved NORMENT er flere forskere involvert i prosjekter som vil kunne gi nyttig kunnskap om hvordan koronapandemien har påvirket både den generelle befolkningen og personer med alvorlige psykiske lidelser.

Korona i Norden

Prosjektet COVIDMENT er et nordisk samarbeid mellom Island, Sverige, Norge, Danmark og Estland. Prosjektet skal undersøke hvilken rolle psykiatriske lidelser har på utvikling av mentale plager og psykiatriske lidelser, og hvordan Covid-19 infeksjon påvirker mental helse. Gjennom sammenligning av forskjeller i håndteringen av Covid-19 pandemien mellom de ulike nordiske landene skal forskerne undersøke hvordan koronapandemien på kort og lang sikt påvirker psykiatriske sykdomsforløp. Kontaktperson Ole A. Andreassen

Hvordan går det med folk i Norge?

I den norske studien BryDeg2020 ved Universitetet i Bergen undersøker forskerne hvordan koronapandemien påvirker mestring og utvikling av psykiske lidelser hos voksne, med spesielt fokus på studenter. Målet er også å øke kunnskapen om hva som kan forutsi senere utvikling av psykiske lidelser. Kontaktperson Stéphanie Le Hellard.

Psykoselidelser og korona

Forskningsprosjektet COPE psykose-bipolar ledet av TIPS Sør-Øst undersøker hvordan personer med psykoselidelse eller bipolar lidelse har det under store pandemier, og hvordan helsevesenet på best mulig måte kan hjelpe den enkelte under slike kriser. Kontaktperson Kristin Lie Romm

Utadrettet virksomhet

Bipolarforeningen søkte midler til 6 webinarer i 2021 fra Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse. Tanken var å nå frem til personer med bipolar lidelse og pårørende under pandemien, og NORMENT trådte inn som samarbeidspartner. Vi har stilt med foredragsholdere til alle webinarene og vår brukerkonsulent sitter i prosjektgruppen. Her kan du se alle webinarene, blant annet «Korona og ensomhet» fra 18. februar 2021. Kontaktperson Cecilie Busch-Christensen

Publisert 10. juni 2021 14:45 - Sist endret 16. juni 2021 08:53