Dennis van der Meer og Oleksandr Frei er tildelt pris for fremragende forskningsartikkel

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks forskergrupper ved sykehuset. For andre halvår 2020 ble Dennis van der Meer, Oleksandr Frei og kollegaer ved NORMENT tildelt pris for fremragende forskningsartikkel om sammenhengen mellom genvarianter og hjernestrukturer ved bruk av den egenutviklede analysemetoden MOSTest

Bildet kan inneholde: anlegg, natur, blad, tre, botanikk.

Prisene for fremragende forskningsartikler for andre halvår 2020 ble tatt i mot av (fra venstre): Eivind Heggernes Ask, John Aalen, Tonje R Johannessen, Jakob Skalleberg, Malin Bern og Oleksandr Frei. Foto: L. Kramer-Johansen, Oslo Universitetssykehus.

Forsker Oleksandr Frei mottok prisen på vegne av forfatterne under en seremoni fredag 11. juni. Prisen er på 50 000 kroner og er øremerket til videre forskning. 

Komiteens begrunnelse for tildelingen var blant annet at arbeidet er originalt og med høy faglig nyhetsverdi. Forfatterne har utviklet en banebrytende ny statistisk test, kalt MOSTest som assosierer genetiske varianter i hjernen med hjernens morfologi. Arbeidet bringer oss nærmere en forståelse for hvordan psykisk sykdom og nevrologiske lidelser utvikles.

Les mer på sykehusets nettsider, og se opptak av prisutdelingen på YouTube

Les artikkelen her: Understanding the genetic determinants of the brain with MOSTest

Publisert 14. juni 2021 12:04 - Sist endret 14. juni 2021 13:56