Webinarserie om bipolar lidelse

Bipolarforeningen har fått midler til seks webinarer om bipolare lidelser. NORMENT gratulerer og ser frem til å være medarrangør.

NORMENT har i flere år hatt et nært samarbeid med Bipolarforeningen, både når det gjelder forskningsprosjekter og formidling av kunnskap om bipolare lidelser. Vi har hatt flere felles arrangementer rettet mot pasienter, pårørende og andre brukergrupper. En representant fra Bipolarforeningen deltar også i senterets brukerråd som skal bidra til å utforme og kvalitetssikre forskningen og sørge for å ivareta brukerens stemme i dette arbeidet. NORMENTs egen brukerrepresentant jobber også som frivillig i Bipolarforeningen.

Det kommende året ser vi frem til å samarbeide med Bipolarforeningen om seks webinarer om ulike temaer knyttet til bipolare lidelser. Bipolarforeningen har fått midler til dette fra Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse. NORMENTs brukerrepresentant deltar i prosjektgruppen for webinarserien, og forskere ved senteret vil bidra som foredragsholdere.

Det første webinaret "Hva er bipolar lidelse?" finner sted onsdag 24. mars i forbindelse med Verdensdagen for bipolare lidelser 30. mars. Fra NORMENT deltar Trine Vik Lagerberg og Sofie Aminoff som vil holde innlegg generelt om bipolar lidelse, utredning og behandling. Les mer om arrangementet her. Webinarene fremover vil ta for seg temaer som bipolar lidelse og ungdom, arbeidsliv, familierelasjoner og menn.

Opptak av tidligere arrangementer ligger på Bipolarforeningens side på YouTube:

Bildet kan inneholde: skrift, elektrisk blå. Bildet kan inneholde: skrift, elektrisk blå, kunst, rektangel, merke.
Publisert 19. mars 2021 12:53 - Sist endret 8. des. 2021 14:42