Multidisiplinære perspektiver på mental helse

Onsdag 16. februar inviterte konvergensmiljøet 4MENT til et webinar under UiO:Livsvitenskap konferansen. Hvis du ikke fikk med deg arrangementet, kan du nå se opptak av innleggene. 

I 4MENT, et av UiO:Livsvitenskaps konvergensmiljø, undersøker vi de underliggende mekanismene ved psykiske lidelser gjennom en kryss-disiplinær tilnærming. Under UiO:Livsvitenskapkonferansen inviterte vi derfor forskere til å diskutere sine perspektiver på forskning på mental helse, men formål om å lære nye tilnærmingsmetoder. 

På webinaret presenterte Professor Eiko Fried, Dr. Thomas Wolfers og Dr. Charlotte Boccara ulike perspektiver på forskning på mental helse. Arrangementet ble ledet av PhD-student Esten Leonardsen

Opptak av webinaret

Nedenfor kan du se opptak av webinaret. 

 

 

 

 

Publisert 22. feb. 2022 15:33 - Sist endret 23. juni 2022 12:56