NORMENTs årsmøte 2022

Ved NORMENT studerer vi mentale lidelser på alle nivåer, fra de mest grunnleggende biologiske prosesser til kliniske symptomer. Den 19.-20. september samlet vi våre ansatte til årsmøte med foredrag og diskusjoner om senterets forskning på mentale lidelser. 

 

Bildet kan inneholde: vannforsyning, vann, økoregion, natur, azure.

For å forstå kompleksiteten ved alvorlige psykiske lidelser, er det nødvendig med et helhetlig og tverrfaglig perspektiv i forskningen, der ulike fagdisipliner og metoder kombineres. Ved NORMENT undersøker vi alt fra gener og stamceller til hjernebilder og kliniske symptomer. Målet er økt kunnskap om årsaker og mekanismer som etter hvert kan anvendes klinisk og komme til nytte for pasientene i form av tidlig oppdagelse av sykdom og bedre behandling.

Sykdomsmekanismer, kliniske aspekter og presisjonsmedisin

På årets sentermøte var det fokus på tre hovedtemaer: Sykdomsmekanismer, kliniske aspekter og presisjonsmedisin. Over 120 NORMENT-ansatte møttes i Bergen, til foredrag og faglige diskusjoner. Forskere ved senteret presenterte ny forskning innenfor ulike temaer: På hvilken måte kan genetikk, hjerneavbildning og EEG brukes som biomarkører for mentale lidelser? Hva er sammenhengen mellom betennelser og kognisjon? Hvordan kan stamcelleforskning brukes til å studere effekt av medikamenter? Hva viser forskningen om utviklingen over tid for mentale lidelser, både når det gjelder hjerneprosesser og klinisk bedring? 

I tillegg var gjesteforedragsholdere invitert til å holde innlegg om presisjonsmedisin og kjønnsforskjeller i behandling av mentale lidelser. Hva er egentlig presisjonsmedisin eller persontilpasset medisin, og hvordan kan det brukes inne psykisk helsefeltet? Hvordan kan vi tilpasse behandlingen best mulig til den enkelte? Og hvorfor er det i denne sammenhengen viktig å ta hensyn til kjønn?

Posterpriser

En annen sentral del av årsmøtet var presentasjoner av vitenskapelige postere. Her var det 25 ansatte som deltok med egne postere som ble vurdert av senterets vitenskapelige rådgivende komité. Prisen for beste poster gikk i år til forsker Anja Torsvik for hennes studie om sammenhengen mellom immunceller og mentale lidelser: Schizophrenia and bipolar disorder patients display a similar gene expression signature in whole blood that reflects elevated proportion of immature neutrophil cells with association to lipid changes. Se posteren som pdf her.

Det ble også delt ut priser til stipendiatene Alina Sartorius og Kira Höffler for deres forskning på henholdsvis utviklingen av hormonet oksytocin og epigenetiske faktorer ved schizofreni. Vi gratulerer prisvinnerne!

Bildet kan inneholde: smil, bilderamme, akademisk sertifikat, begivenhet, prisutdeling.
Fra ventre: Anja Torsvik, Kira Höffler og Alina Sartorius. Foto: Christine Lycke Brandt, NORMENT.

 

 

Publisert 29. sep. 2022 15:40 - Sist endret 30. sep. 2022 15:32