Hvordan kan alvorlige psykiske lidelser oppdages tidligere?

Tirsdag 7. juni inviterte NORMENT til webinar om tidlig oppdagelse av alvorlige psykiske lidelser. Hvis du ikke fikk med deg webinaret, kan du nå se opptak av alle innleggene. 

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse kan gå lenge med symptomer før de får en diagnose og kommer til behandling. Forskning har vist at jo tidligere lidelsene oppdages, desto bedre er prognosen både på kort og lang sikt. På dette webinaret fikk vi høre representanter fra NORMENTs brukerråd dele sine personlige erfaringer og refleksjoner rundt tidspunkt for når sykdom oppdages, og hvordan det kan påvirke livet med en alvorlig psykisk lidelse. Forskere ved senteret delte sin kunnskap om kliniske og biologiske aspekter ved tidlig oppdagelse av alvorlige psykiske lidelser.

Arrangementet ble ledet av Carmen Simonsen, og panelet bestod av Ingrid Melle, Nils Eiel Steen og to representanter for NORMENTs brukerråd. Webinaret ble avsluttet med en paneldiskusjon basert på spørsmål fra publikum. 

Vi ønsker å takke for den store interessen for arrangementet, og for hyggelige tilbakemeldinger fra de som deltok og sendte inn spørsmål! 

Opptak av webinaret

Nedenfor kan du se opptak av alle innleggene fra webinaret.

 
 
Publisert 9. juni 2022 09:52 - Sist endret 9. juni 2022 09:52