Aktuelle nyheter - Side 5

Publisert 14. mars 2016 07:57

Ingeborg har vært tilknyttet vår fMRi-gruppe. Hennes hovedveileder har vært Jimmy Jensen, biveileder Ole A. Andreassen. Hennes PhD-arbeid har tittelen: Effect of aripiprazole vs haloperidol on brain activity in healthy volunteers

Publisert 7. jan. 2016 08:33

Vi sakser fra pressen: Klassekampen 31.desember 2015: NÅR HJERNEN SKIFTER GIR.

Kenneth Hugdahl er kjerneforsker ved NORMENT og professor ved Universitetet i Bergen.

Publisert 9. nov. 2015 09:22

"Suicidality in schizophrenia spectrum disorders: The relationship to hallucinations and persecutory delusions." European Psychiatry. Skrevet av: Kjelby, E., Sinkeviciute, I., Gjelstad, R., Kroken, R., Løberg, E-M., Jørgensen, H., Hugdahl, K., Jonsen, E.

Publisert 6. nov. 2015 09:11

Blant vinnerne av Oslo Universitetssykehus’ priser for fremragende originalartikler publisert 1. halvår 2015 finner vi Tobias Kaufmann.  Prisutdeling vil finne sted 11. november. Vi gratulerer!

Publisert 13. aug. 2015 14:21

NORMENT forskerne Kenneth Hugdahl og Karsten Specht, fMRI Gruppen i Bergen, har sammen med forskere fra Washington University, USA oppdaget et nytt nevronalt nettverk i hjernen som aktiveres ved kognitiv aktivering. Funnene ble publisert i tidsskriftet Frontiers in Human Neuroscience den 6 August, og kan ha betydning for forståelse av hvordan hjernen svekkes ved psykiatriske og nevrologiske lidelser.

Les artikkelen her: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2015.00430/full

Publisert 20. mai 2015 09:56

NORMENT var godt representert på konferansen  “Society of Biological Psychiatry’s 70th Annual Scientific Congress”, 14-16 mai, 2015. Toronto, Ontario, Canada. Konferansen presenterte ny spennende internasjonal  forskning med fokus på “stress, emotion, neurodevelopment and psychopathology”.

Publisert 22. apr. 2015 13:37

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2015 til de amerikanske matematikerne John F. Nash, Jr. og Louis Nirenberg “for slående og fruktbare bidrag til teorien for ikkelineære partielle differensialligninger og deres anvendelser i geometrisk analyse.”

Publisert 10. des. 2014 10:53

MSc Liv Falkenbergved Universitetet i Bergen forsvarte 5.12. sin avhandling for graden PhD: "Neuronal Underpinnings of Healthy and Dysfunctional Cognitive Control".

Veiledere var professor Kenneth Hugdahl og forsker René Westerhausen.

 

NORMENT - K.G. Jebsen gratulerer!