Aktuelle nyheter - Side 6

Publisert 13. aug. 2015 14:21

NORMENT forskerne Kenneth Hugdahl og Karsten Specht, fMRI Gruppen i Bergen, har sammen med forskere fra Washington University, USA oppdaget et nytt nevronalt nettverk i hjernen som aktiveres ved kognitiv aktivering. Funnene ble publisert i tidsskriftet Frontiers in Human Neuroscience den 6 August, og kan ha betydning for forståelse av hvordan hjernen svekkes ved psykiatriske og nevrologiske lidelser.

Les artikkelen her: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2015.00430/full

Publisert 20. mai 2015 09:56

NORMENT var godt representert på konferansen  “Society of Biological Psychiatry’s 70th Annual Scientific Congress”, 14-16 mai, 2015. Toronto, Ontario, Canada. Konferansen presenterte ny spennende internasjonal  forskning med fokus på “stress, emotion, neurodevelopment and psychopathology”.

Publisert 22. apr. 2015 13:37

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2015 til de amerikanske matematikerne John F. Nash, Jr. og Louis Nirenberg “for slående og fruktbare bidrag til teorien for ikkelineære partielle differensialligninger og deres anvendelser i geometrisk analyse.”

Publisert 10. des. 2014 10:53

MSc Liv Falkenbergved Universitetet i Bergen forsvarte 5.12. sin avhandling for graden PhD: "Neuronal Underpinnings of Healthy and Dysfunctional Cognitive Control".

Veiledere var professor Kenneth Hugdahl og forsker René Westerhausen.

 

NORMENT - K.G. Jebsen gratulerer!

Publisert 19. nov. 2014 09:03

I forbindelse med gjennomføring av Strategi 2020 besøker rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe alle instituttene ved UiO i løpet av en toårsperiode.

Publisert 26. mai 2014 15:26

Samarbeid bygget på European Network of Bipolar Research Expert Centres (ENBREC), med fokus på mekanismeforskning og forløp innen bipolar lidelse.