Aktuelle nyheter - Side 7

Publisert 5. mars 2014 09:57

NORMENT - K. G. Jebsen og Forskerskole for psykiatri og ruslidelser Helse Sør-Øst har arrangert en ukes kurs/workshop i det Strukturerte Kliniske Intervju for DSM IV, symptom Axis 1 diagnose (SCID-I) og Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS).

Publisert 13. jan. 2014 12:09

Post doc Monica Aas og professor Ingrid Melle ved NORMENT K. G. Jebsen senter for psykoseforskning har i samarbeid med britiske kolleger foretatt en systematisk gjennomgang av litteraturen som knytter seg til kognitive funksjoner ved førstegangspsykoser.

Publisert 6. jan. 2014 15:16

Mulighet for storskala datainnsamling, ny teknologi for kartlegging av gener samt nye metoder for hjerneavbildning bedrer muligheten til å finne svar på psykosegåten.

Publisert 17. apr. 2013 14:45

Mennesker med schizofreni har større risiko for hjerte- og karsykdommer, og slike sykdommer er en vesentlig årsak til at de har lavere levealder enn andre. En ny studie fra norske forskningsmiljøer i samarbeid med San Diego School of Medicine ved University of California, USA, tyder på at deler av forklaringen kan ligge i genene.