Tidligere arrangementer - Side 2

Image may contain: Glasses, Eyewear, Glasses, Chin.
Tid og sted: 8. nov. 2019 12:15, Auditoriet, 1. etg., Bygg A, inngang A1 (på langsiden av det røde hovedbygget), Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus, Forskningsveien 7, 0370 Oslo

Cand.psychol. Runar Elle Smelror at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Cognitive and clinical characteristics in adolescent non-affective early-onset psychosis and healthy controls” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 31. okt. 2019 18:0019:00, Universitetets aula, Karl Johans gate 47

Årets hovedpris går til Professor Carl-Henrik Heldin, Uppsala universitet. Prisen til yngre forskere deles mellom Dr. Jenny Mjösberg ved Karolinska Institutet og Dr. Lars Tjelta Westlye ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Tid og sted: 29. okt. 2019 18:0020:30, Vega Scene, Oslo

Bipolarforeningen arrangerer i samarbeid med NORMENT og Rådet for psykisk helse en temakveld med fokus på skam.

Tid og sted: 9. okt. 2019 09:1512:30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BB-bygget), Jonas Lies vei 91. Bergen

Gerard Dwyer disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “New Approaches to the Use of Magnetic Resonance Spectroscopy for Investigating the Pathophysiology of Auditory-Verbal Hallucinations.”

Bildet kan inneholde: Vanntransport, Skip, Kjøretøy, Båt, Ferje.
Tid og sted: 15. aug. 2019 09:0010:00, MS Sunnhordland, brygga i Arendal

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. NORMENT og SERAF deltar i år på Arendalsuka med arrangementet "Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid?".

Tid og sted: 13. juni 2019 13:15, Grønt auditorium i Labbygget (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

MSc Saurabh Srinivasan at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “A Polygenic Enrichment Approach to Human Evolution in Schizophrenia and Cognitive Function” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 31. mai 2019 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Trude Seselie Jahr Vedal at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “The side effect burden of antipsychotic drugs - A naturalistic study with focus on metabolic disturbance” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 23. mai 2019 18:0020:00, Store auditorium, Ullevål sykehus

NORMENT inviterer til åpent kveldsseminar om forskning på schizofreni og bipolar lidelse. Hva vet vi om årsakene til at noen blir syke? Hvordan spiller arv og miljø sammen i utviklingen av slike lidelser?

Tid og sted: 13. mai 2019 13:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygingen, Ullevål sykehus

Cand.med. Nathalia Zak at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “A longitudinal investigation of cortical plasticity and structure in bipolar disorder type II” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 30. nov. 2018 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

MD Eva Z. Hoseth at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis "Aberrant TNF and Notch signaling pathways in schizophrenia and bipolar disorder" for the degree of PhD.

Tid og sted: 30. nov. 2018 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

MD Eva Zsuzsanna Hoseth at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: "Microbiota and mental health, implications for clinical practice".

Tid og sted: 25. okt. 2018 12:1515:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand.psychol Christine Demmo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Neurocognitive Functioning, Clinical Course and Functional Outcome in The Early Phase of Bipolar I Disorder: A Prospective Longitudinal Study   

Tid og sted: 16. okt. 2018 18:0020:30, Rikshospitalet B, stort auditorium, 1. etg.

NORMENT og Bipolarforeningen inviterer til temakveld med fokus på bipolare lidelser, arbeid og tilfriskning.

Bilde av professor Robert Plomin
Tid og sted: 16. okt. 2018 14:1516:30, Aud 1, Eilert Sundts hus

The DNA revolution has made it possible to use DNA to predict at birth who we will become. This will transform psychology, society and how we understand ourselves, according to professor Robert Plomin.

Tid og sted: 28. sep. 2018 11:1514:00, Haukeland universitetssykehus, BUS-auditoriet

Niladri Banerjee ved Universitetet i Bergen vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): An evolutionary epigenetics approach to schizophrenia.

Tid og sted: 20. sep. 2018 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Erlend Strand Gardsjord ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Subjective quality of life in first episode psychosis - A 10-year follow-up study.

Tid og sted: 20. sep. 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Erlend Strand Gardsjord ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Early interventions in psychosis: State of the art.

Tid og sted: 14. aug. 2018 13:3014:30, MS Sunnhordland, brygga i Arendal

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. NORMENT deltar i år på Arendalsuka med arrangementet "Mentale lidelser koster: Forsker vi nok?" sammen med Bipolarforeningen.

Tid og sted: 31. mai 20181. juni 2018, Quality Hotel Expo, Fornebu

NORMENT og SERAF inviterer til konferansen "Mental Health and Addiction - Norwegian Research Opportunities".

Tid og sted: 15. mai 2018 13:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (25), Ullevål Sykehus

MD Ragni Helene Mørch ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Inflammatory pathways in severe mental disorder – a transdiagnostic approach.

Tid og sted: 15. okt. 2015 10:3013:30, Auditorium 130, 1. etg., Christiesgt. 12, Bergen

Josef Johann Bless ved Universitetet i Bergen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “The smartphone as a research tool in psychology. Assessment of language lateralization and training of auditory attention.”

Tid og sted: 5. mars 2015 11:15, Auditoriet, Barneklinikken, Jonas Lies vei 65, Bergen

Carla P. D. Fernandes disputerer torsdag 5. mars 2015 for Ph.d.‐graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «A genetic study of schizophrenia and bipolar disorder – A cognitive endophenotype approach»

Tid og sted: 5. des. 2014 09:1514:00, Auditorium 1, BB-bygget, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 91, Bergen

MSc Liv Falkenberg ved Universitetet i Bergen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Neuronal Underpinnings of Healthy and Dysfunctional Cognitive Control".

Illustrasjon med 16 ikoner reltatert til helse
Tid og sted: 21. sep. 2014 11:0016:00, Wergeland, Litteraturhuset Oslo

Kan genene våre fortelle hvilke sykdommer vi vil få? Hvordan kan betennelse ta livet av oss - og redde oss? Du får både svar og flere ting å undres over på Litteraturhuset fra unge forskere ved Det medisinske fakultet.

Woman huddled in a corner
Tid og sted: 9. sep. 2014 10:0012:00, Ullevål sykehus: Bygg 25 Aud Rødt 1.et lab.bygget

- Early risk factors, treatment options, and underlying disease mechanisms. New knowledge can help patients.