Andre

Kommende

Bildet kan inneholde: smil, ansiktsuttrykk, produkt, menneskelig
Tid og sted: 7. juni 2022 18:0019:30, Zoom

NORMENT inviterer til et webinar om tidlig oppdagelse av alvorlige psykiske lidelser. Hvorfor er det viktig å komme raskt til behandling, og hvordan kan forskning bidra til at psykiske lidelser oppdages på et tidligere tidspunkt?

Tidligere

Bildet kan inneholde: azure, blå, linje, aqua, elektrisk blå.
Tid og sted: 28. mars 2022 09:3031. mars 2022 13:35, Zoom
Bildet kan inneholde: smil, ansiktsuttrykk, produkt, menneskelig
Tid og sted: 25. nov. 2021 18:0019:45, Zoom

NORMENT inviterer til et webinar om behandling av alvorlige psykiske lidelser. Hvor går utviklingen av ny behandling, og hvordan kan behandlingen bedre tilpasses den enkelte?

Bildet viser en illustrasjon av flere menn rundt arrangement-tittelen.
Tid og sted: 17. nov. 2021 18:0020:00, Zoom

I forbindelse med mannsdagen, inviterer Bipolarforeningen, i samarbeid med NORMENT, til gratis webinar om menn og bipolar lidelse.

Illustrasjonen viser flere personer i ulike "arbeidsklær"
Tid og sted: 12. okt. 2021 18:0020:00, Zoom

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, inviterer Bipolarforeningen, i samarbeid med NORMENT, til gratis webinar om arbeidog bipolar lidelse.

Bildet viser en fler-generasjonsfamilie på en blå bakgrunn.
Tid og sted: 22. sep. 2021 18:0020:00, Zoom

I forbindelse med Pårørendedagen 2021, inviterer Bipolarforeningen, i samarbeid med NORMENT, til gratis webinar om familierelasjoner og bipolar lidelse. 

Bildet viser fem ungdommer som holder rundt hverandre foran en blå bakgrunn.
Tid og sted: 3. juni 2021 18:0020:00, Zoom

Hvordan oppleves det å ha en bipolar lidelse i ung alder? Hvordan får man diagnosen bipolar lidelse, og er det noe som skiller seg ut hos unge? 

Illustrasjonsbilde: Bipolarforeningen
Tid og sted: 24. mars 2021 18:0020:00, Zoom

Har du spørsmål om bipolare lidelser? Bipolarforeningen og NORMENT markerer Verdensdagen for bipolare lidelser med å invitere til et gratis webinar der du kan stille dine spørsmål. Store og små.

Bildet kan inneholde: azure, blå, linje, aqua, elektrisk blå.
Tid og sted: 22. mars 2021 09:3025. mars 2021 13:35, Zoom, link will be provided later
Bildet viser to hender som holder opp en illustrasjon av et hode over en folkemengde
Tid og sted: 4. mars 2021 18:0019:30, Zoom

Hva gjør at noen mennesker utvikler schizofreni, og hvilken rolle spiller miljøfaktorer som traumer, kosthold og rusbruk? NORMENT inviterer til et webinar der vi belyser disse spørsmålene med utgangspunkt i ny forskning på feltet.

Illustrasjonsbilde: Bipolarforeningen
Tid: 3. des. 2020 18:0019:30

Bipolarforeningen arrangerer i samarbeid med NORMENT og Rådet for psykisk helse en digital temakveld med fokus på bipolar lidelse og familierelasjoner. 

Bildet kan inneholde: Aqua, Blå, Turkis, Tekst, Blågrønn.
Tid og sted: 24. sep. 2020 17:0018:15, Zoom

I anledning Forskningsdagene 2020 inviterer NORMENT til et digitalt seminar om hjerneforskning og psykiske lidelser. 

Tid og sted: 2. apr. 2020 18:0020:30, Litteraturhuset, Oslo

Bipolarforeningen arrangerer i samarbeid med NORMENT og Rådet for psykisk helse en temakveld med fokus på vanskelige familierelasjoner. Møtet er avlyst pga coronaviruset.

DNA illustration
Tid og sted: 16. mars 2020 09:0019. mars 2020 14:00, Ullevål sykehus, building 25. Kurssal 2 1.et
Tid og sted: 10. feb. 2020 17:0019:00, Litteraturhuset, Oslo

Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus inviterer til temakvelder for pasienter, pårørende og andre interesserte.

Tid og sted: 30. jan. 2020 18:0020:30, Litteraturhuset, Oslo

Bipolarforeningen arrangerer i samarbeid med NORMENT og Rådet for psykisk helse en temakveld med fokus på selvmord.

Tid og sted: 29. okt. 2019 18:0020:30, Vega Scene, Oslo

Bipolarforeningen arrangerer i samarbeid med NORMENT og Rådet for psykisk helse en temakveld med fokus på skam.

Bildet kan inneholde: Vanntransport, Skip, Kjøretøy, Båt, Ferje.
Tid og sted: 15. aug. 2019 09:0010:00, MS Sunnhordland, brygga i Arendal

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. NORMENT og SERAF deltar i år på Arendalsuka med arrangementet "Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid?".

Tid og sted: 23. mai 2019 18:0020:00, Store auditorium, Ullevål sykehus

NORMENT inviterer til åpent kveldsseminar om forskning på schizofreni og bipolar lidelse. Hva vet vi om årsakene til at noen blir syke? Hvordan spiller arv og miljø sammen i utviklingen av slike lidelser?

Tid og sted: 16. okt. 2018 18:0020:30, Rikshospitalet B, stort auditorium, 1. etg.

NORMENT og Bipolarforeningen inviterer til temakveld med fokus på bipolare lidelser, arbeid og tilfriskning.

Tid og sted: 14. aug. 2018 13:3014:30, MS Sunnhordland, brygga i Arendal

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. NORMENT deltar i år på Arendalsuka med arrangementet "Mentale lidelser koster: Forsker vi nok?" sammen med Bipolarforeningen.