NORMENT på Arendalsuka 2018

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. NORMENT deltar i år på Arendalsuka med arrangementet "Mentale lidelser koster: Forsker vi nok?" sammen med Bipolarforeningen.

Nettside med lenker og referanser fra arrangementet 

Mentale lidelser koster: Forsker vi nok?

Mentale lidelser er ledende årsaker til uførhet, og koster samfunnet mye. For enkeltpersoner og pårørende innebærer mentale lidelser store utfordringer og smerte. Mentale lidelser er i tillegg assosiert med redusert livskvalitet, lav sosioøkonomisk status og tidlig død. Til tross for dette mangler det gode verktøy for å oppdage plager og lidelser tidlig og dermed forebygge utvikling av sykdom, og det er vanskelig å finne riktig behandling for den enkelte.

  • Hva er de nyeste og mest lovende feltene innen forskning på mentale lidelser, og hvor står man i dag?
  • Hvor stor er forskningsinnsatsen i forhold til den enkeltes lidelse og samfunnets utgifter?
  • Satses det for lite til at man har realistiske sjanser for å få til et gjennombrudd?
  • Hva er Norges unike fortrinn som kan gi nye gjennombrudd?
  • Hvordan bør forskningsmidlene prioriteres og bidra til å bygge nasjonal infrastruktur som er praktisk nyttig?

Forskere fra NORMENT setter temaene på dagsorden sammen med representanter for Bipolarforeningen. Det vil bli åpnet for spørsmål og refleksjoner fra salen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Les mer på Arendalsukas nettsider.

Publisert 20. juni 2018 08:51 - Sist endret 14. aug. 2018 21:47