Schizofreni: Hvilken betydning har miljøfaktorer?

Hva gjør at noen mennesker utvikler schizofreni, og hvilken rolle spiller miljøfaktorer som traumer, kosthold og rusbruk? NORMENT inviterer til et webinar der vi belyser disse spørsmålene med utgangspunkt i ny forskning på feltet.

Bildet kan inneholde: gatemote, briller, gest, skrift, finger.

Om arrangementet

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som påvirker både tanker, følelser og oppfattelse av verden. Sykdommen kan ha store konsekvenser for personen selv, men også for pårørende og samfunnet for øvrig. Et av hovedmålene ved NORMENT er å finne ut hvorfor noen mennesker utvikler schizofreni. Forskningen har vist at det er en kompleks sammenheng mellom arv og miljø, og at ytre belastninger kan være med på å utløse en genetisk sårbarhet.

På dette webinaret ønsker forskere ved senteret å dele sin kunnskap om ulike miljøfaktorer som kan ha en rolle i schizofreni, både når det gjelder utviklingen av sykdommen, men også hvordan miljøet kan påvirke sykdomsforløpet.

Opptak

  • Se opptak av arrangementet her

Program

18.00     Nils Eiel Steen (møteleder): Velkommen og introduksjon til tema

18.15     Monica Aas: Tidlige traumer

18.25     Akiah Ottesen: Innvandring og migrasjon

18.35     Mari Nerhus: Kosthold og vitamin D

18.45     Henrik Myhre Ihler: Rusbruk 

18.55     Stephanie Le Hellard: Epigenetikk 

19.05     Panelsamtale og mulighet for å stille spørsmål i chatten (anonymt eller med navn). 

Se arrangement på Facebook

Norsk senter for forskning på mentale lidelser

NORMENT er et Senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo.

Vi har som overordnet mål å finne årsakene til at noen mennesker utvikler mentale lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. På denne måten håper vi å bidra til tidligere oppdagelse og bedre forebygging og behandling av slike sykdommer.

Gjennom tverrfaglig forskning kombinerer vi mange ulike metoder og fagområder. Vi kartlegger både genetiske, biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer som kan være involvert ved psykisk sykdom.

NORMENT har over 200 ansatte i Oslo og Bergen, og vi har i tillegg et utstrakt samarbeid med anerkjente forskningsmiljøer både i Norge og andre land.

Forskere ved senteret har bidratt til flere viktige funn som har gitt ny kunnskap og forståelse av mentale lidelser som schizofreni og bipolar lidelse.

Publisert 8. feb. 2021 17:25 - Sist endret 17. nov. 2022 13:08