Hvordan kan forskning bidra til bedre behandling av alvorlige psykiske lidelser?

NORMENT inviterer til et webinar om behandling av alvorlige psykiske lidelser. Hvor går utviklingen av ny behandling, og hvordan kan behandlingen bedre tilpasses den enkelte?

Bildet kan inneholde: smil, ansiktsuttrykk, produkt, menneskelig

Om arrangementet

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse tilbys ulike former for behandling, og som oftest en kombinasjon av medikamenter og samtaleterapi. De fleste opplever god effekt av behandlingen, men flere sliter også med uønskede bivirkninger eller manglende effekt. Det er behov for bedre behandlingsmetoder som er mer tilpasset den enkelte for å få økt livskvalitet og bedre funksjon i hverdagen.

På dette webinaret vil forskere ved NORMENT dele sin kunnskap om hvordan senterets forskning på alvorlige psykiske lidelser kan bidra til bedre behandling. Hvor står forskningsfeltet i dag når det gjelder utvikling av ny behandling? Hvordan kan kunnskap fra både grunnforskning og klinisk forskning komme til nytte? Hvilke muligheter finnes innenfor ny teknologi? Hvilke andre typer medisiner kan tas i bruk i fremtiden? Hva viser forskningen på medikamentfri behandling? Og hvor går veien videre innen samtaleterapi?

Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å belyse i vårt webinar torsdag 25. november. I tillegg til innlegg fra forskere ved senteret, vil vi åpne for spørsmål fra publikum. 

Program

18:00 Velkommen og introduksjon til tema Unn Haukvik (møteleder)
18:15 Persontilpasset medisin Ole A. Andreassen
18:30 Behandling med og uten medikamenter  Erik Johnsen
18:45 Samtalebehandling Jan-Ivar Røssberg
19:00 Digitale løsninger for behandling Trine Vik Lagerberg
19:15 Paneldiskusjon Alle

Se arrangement på Facebook

Påmelding

  • Meld deg på webinaret ved å registrere navn og e-post her
  • Påmeldingsfrist er torsdag 25. november kl 15:00.
  • Samme dag som webinaret finner sted, vil du få tilsendt møtelenke på e-post. 

Deltagelse

  • Webinaret er gratis og åpent for alle.
  • Overføringen skjer via programmet Zoom som er tilgjengelig både fra pc, nettbrett og smarttelefon. Dersom du ikke allerede har installert Zoom, trykk på møtelenken du får tilsendt, og følg instruksjonene for nedlasting av programvaren. Du må da også skrive inn et navn og en epost. Dette er kun for å delta og er ikke en registrering av konto. 
  • Som deltaker er du anonym uten bilde og navn.
  • Det vil gjøres opptak av arrangementet, men det er kun foredragsholderne som vil filmes, og ikke du som deltager. Opptak vil bli publisert på NORMENT sin nettside.

Norsk senter for forskning på mentale lidelser

NORMENT er et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Universitetet i Oslo. Vi har som overordnet mål å finne årsakene til at noen mennesker utvikler mentale lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. På denne måten håper vi å bidra til tidligere oppdagelse og bedre forebygging og behandling av slike sykdommer. Gjennom tverrfaglig forskning kombinerer vi mange ulike metoder og fagområder. Vi kartlegger både genetiske, biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer som kan være involvert ved psykiske lidelser.

Publisert 29. okt. 2021 11:12 - Sist endret 1. nov. 2021 12:50