Digital disputas: Tone Elise Gjøtterud Henriksen

Tone Elise Gjøtterud Henriksen disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Blue-blocking glasses as adjunctive treatment for bipolar mania — and exploration of motor activity patterns in serious mental disorders.

Portrettfoto av Tone Elise Gjøtterud Henriksen

Foto: Jan Kåre Wilhelmsen

Samme dag holder hun sin prøveforelesning om Genetiske faktorer som påvirker vår risiko for psykiske plager knyttet til døgn og årstidsrytmer – i relasjon til lys, temperatur og andre klimaforhold.

Både disputas og prøveforelesning vil bli arrangert digitalt via Microsoft Teams videokonferanse.

Hovedveileder: Professor Anders Lund, Universitetet i Bergen
Medveileder: Professor Ole Bernt Fasme, Universitetet i Bergen

Les mer om disputasen på Universitetet i Bergen sin nettside.

Publisert 13. nov. 2020 14:38 - Sist endret 13. nov. 2020 14:41