Psykiske lidelser i vårt teknologiske samfunn. Fra forskning til praktisk medisin

NORMENT er faglig ansvarlig for årets OUS-symposium ved Oslo universitetssykehus. Dette er et fagseminar som retter seg mot helsepersonell.

 

Publisert 26. sep. 2019 14:22 - Sist endret 26. sep. 2019 14:22