Månedens forsker

Hvilken rolle spiller lillehjernen i schizofreni?

Fungerer immunsystemet annerledes i alvorlige psykiske lidelser?

Kognitive vansker ved schizofreni: Hvordan påvirker dette sykdommens utvikling over tid?

Hjernebarkens modning og sammenheng med psykiske lidelser hos barn og unge

Sykdomsinnsikt og suicidalitet ved bipolare lidelser

Kombinert fMRI/MRS – en ny metode for å undersøke sammenhengen mellom hjerneaktivitet og biokjemi

Improved statistical tools for genetic analysis of severe mental disorders

Hjernebarkens struktur og plastisitet ved bipolar lidelse type II

Er det sammenheng mellom symptomer, kognisjon og hjernestruktur hos ungdom med psykoselidelser?

Bivirkninger av antipsykotiske legemidler

Hearing voices in schizophrenia: Using brain imaging techniques to explore the effect of antipsychotic medication

Metabolske bivirkninger og psykose

Molecule-based genetic association studies on mental disorders

Stem cells and the immune system in severe mental illness

Stress og søvnforstyrrelser i psykoselidelser

Apati og depresjon ved psykoselidelser

Subjektiv livskvalitet ved psykoselidelser

Alvorlig psykisk lidelse og immunsystemet

It ain’t necessarily so…

Klinisk innsikt og kulturelle forskjeller ved psykoser

Genome wide association studies of brain imaging and cognitive phenotypes

Polygen risiko og kliniske uttrykk ved bipolar lidelse

Multivariate brain morphology patterns in mental disorders and Alzheimer’s disease

Sosial kognisjon og schizofreni