Månedens forsker

Bildet kan inneholde: briller, eyewear, briller, hake.

Stipendiat Eirik Kjelby

Bildet kan inneholde: briller, hår, hake, briller, panne.

Stipendiat Synve Hoffart Lunding

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, øyenbryn, frisyre, hake.

Stipendiat Isabella Kusztrits

Bildet kan inneholde: hake, panne, ansiktshår.

Forsker Dag Alnæs

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hake, Hud, Frisyre.

Stipendiat Margrethe Collier Høegh

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hud, Hake, Frisyre.

Stipendiat Maren C. Frogner Werner

Bildet kan inneholde: Hår, Hake.

Stipendiat Linn Rødevand

Stipendiat Farivar Fathian

Positive og negative konsekvenser av medikamentfri psykosebehandling

Jakten på biomarkører for schizofreni og bipolar lidelse

Er kroppens fettstoffer endret hos ungdom med psykose?

The genetic architecture of complex disorders

Er det en ubalanse mellom hjernens signalstoffer ved schizofreni?

How do our genes influence the development of our brain?

Genenes aktivitetsnivå og psykiske lidelser

Immunforsvarets rolle i schizofreni og påvirkning på hjernens oppbygning

Hvilken rolle spiller lillehjernen i schizofreni?

Fungerer immunsystemet annerledes i alvorlige psykiske lidelser?

Kognitive vansker ved schizofreni: Hvordan påvirker dette sykdommens utvikling over tid?

Hjernebarkens modning og sammenheng med psykiske lidelser hos barn og unge

Sykdomsinnsikt og suicidalitet ved bipolare lidelser

Kombinert fMRI/MRS – en ny metode for å undersøke sammenhengen mellom hjerneaktivitet og biokjemi

Improved statistical tools for genetic analysis of severe mental disorders

Hjernebarkens struktur og plastisitet ved bipolar lidelse type II

Er det sammenheng mellom symptomer, kognisjon og hjernestruktur hos ungdom med psykoselidelser?