Månedens forsker

Jakten på biomarkører for schizofreni og bipolar lidelse

Er kroppens fettstoffer endret hos ungdom med psykose?

The genetic architecture of complex disorders

Er det en ubalanse mellom hjernens signalstoffer ved schizofreni?

How do our genes influence the development of our brain?

Genenes aktivitetsnivå og psykiske lidelser

Immunforsvarets rolle i schizofreni og påvirkning på hjernens oppbygning

Hvilken rolle spiller lillehjernen i schizofreni?

Fungerer immunsystemet annerledes i alvorlige psykiske lidelser?

Kognitive vansker ved schizofreni: Hvordan påvirker dette sykdommens utvikling over tid?

Hjernebarkens modning og sammenheng med psykiske lidelser hos barn og unge

Sykdomsinnsikt og suicidalitet ved bipolare lidelser

Kombinert fMRI/MRS – en ny metode for å undersøke sammenhengen mellom hjerneaktivitet og biokjemi

Improved statistical tools for genetic analysis of severe mental disorders

Hjernebarkens struktur og plastisitet ved bipolar lidelse type II

Er det sammenheng mellom symptomer, kognisjon og hjernestruktur hos ungdom med psykoselidelser?

Bivirkninger av antipsykotiske legemidler

Hearing voices in schizophrenia: Using brain imaging techniques to explore the effect of antipsychotic medication

Metabolske bivirkninger og psykose

Molecule-based genetic association studies on mental disorders

Stem cells and the immune system in severe mental illness

Stress og søvnforstyrrelser i psykoselidelser

Apati og depresjon ved psykoselidelser

Subjektiv livskvalitet ved psykoselidelser

Alvorlig psykisk lidelse og immunsystemet