2015

Publisert 20. nov. 2015 09:09

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige sykdommer som er assosiert med redusert livslengde. Selvmordsraten er høy, og også kroppslige sykdommer forekommer hyppigere hos de schizofrene og de bipolare. Disse pasientene har omtrent fordoblet risiko for å dø av hjertekar sykdom sammenlignet med den generelle befolkningen. Usunn livstil samt mulige bivirkninger av antipsykotisk behandling kan tenkes å bidra til økt forekomst av hjertekar sykdom.

Publisert 9. nov. 2015 08:55

Kan genetikk forklare sammenhengen mellom schizofreni, bipolar lidelse og ulike menneskelige trekk som personlighet?

Tatiana Polushina, PhD in Biostatistics
Publisert 12. mars 2015 13:31

Statistical methods to capture allelic heterogeneity and accumulate evidence that involves genetic variants in psychiatric disorders