2015

Publisert 14. des. 2015 14:27

Identifying the polygenic basis of the human brain and psychiatric disorders

Publisert 1. des. 2015 13:01

Prøver ut effekten av et sosial-kognitivt treningsprogram

Publisert 24. nov. 2015 08:48

Statistiske utfordringer i genomvide assosiasjonsstudier

Publisert 20. nov. 2015 09:09

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige sykdommer som er assosiert med redusert livslengde. Selvmordsraten er høy, og også kroppslige sykdommer forekommer hyppigere hos de schizofrene og de bipolare. Disse pasientene har omtrent fordoblet risiko for å dø av hjertekar sykdom sammenlignet med den generelle befolkningen. Usunn livstil samt mulige bivirkninger av antipsykotisk behandling kan tenkes å bidra til økt forekomst av hjertekar sykdom.

Publisert 9. nov. 2015 08:55

Kan genetikk forklare sammenhengen mellom schizofreni, bipolar lidelse og ulike menneskelige trekk som personlighet?

Publisert 30. okt. 2015 15:03

Selvforstyrrelser i tidlig i utvikling av en psykoselidelse - kan det predikere diagnostisk utvikling?

Publisert 20. okt. 2015 13:18

Bioinformatics analysis of genome and transcriptome data

Elisabeth H. Lange, Cand.Med.
Publisert 29. sep. 2015 10:05

Bruk av alkohol og illegale rusmidler ved alvorlige psykiske lidelser

Publisert 15. sep. 2015 14:36
Publisert 8. sep. 2015 09:35

Kan immunsystemet bidra til utvikling av alvorlige psykiske lidelser gjennom påvirkning av hjernen?

Publisert 31. aug. 2015 09:39

Hvilken rolle spiller oxytocin ved alvorlige psykiske lidelser?

Publisert 24. aug. 2015 10:59

Er barnetrauma en risikofaktor i psykose og bipolar lidelse?

Publisert 18. aug. 2015 11:14

Metakognisjon og psykose

Publisert 25. juni 2015 10:13
Publisert 8. juni 2015 10:28

Unravel the missing heritability of Psychiatry disorders by advanced statistical methods

Christine Lycke Brandt, MSc.
Publisert 1. juni 2015 07:16

Hvordan er hjernens kognitive nettverk endret i psykoselidelser?

Publisert 26. mai 2015 09:05

Kan man se sammenheng mellom endringer i hjernen hos pasienter med psykotiske lidelser?

Publisert 20. mai 2015 09:12

Kan en gentest gi svar på hvem som utvikler psykoselidelser?

Ida Elken Sønderby, PhD in Molecular Genetics
Publisert 4. mai 2015 10:46

Gener former hjernen. Men hvordan?

Saurabh Srinivasan
Publisert 27. apr. 2015 09:45

Investigating the evolution of schizophrenia in humans

Kristina Skåtun, MSc
Publisert 22. apr. 2015 10:44

Hvordan er hjernens hvileaktivitet endret hos pasienter med psykotiske lidelser?

Post doc Silje Skrede, PhD in Biomedicine
Publisert 7. apr. 2015 13:36

Hvordan utløser antipsykotiske medikamenter metabolske bivirkninger?

Carmen Simonsen, PhD in Psychology
Publisert 24. mars 2015 12:42

Sentrale kliniske faktorer ved psykoselidelser: forholdet mellom symptomer, nevrokognisjon og sosial funksjon

PhD in Psychology, Daniel Quintana
Publisert 16. mars 2015 09:59

Improving the intranasal administration of oxytocin for the treatment of psychiatric illness.

Tatiana Polushina, PhD in Biostatistics
Publisert 12. mars 2015 13:31

Statistical methods to capture allelic heterogeneity and accumulate evidence that involves genetic variants in psychiatric disorders