2017

Publisert 20. nov. 2017 15:06

Fungerer immunsystemet annerledes i alvorlige psykiske lidelser?

Publisert 17. okt. 2017 14:39

Kognitive vansker ved schizofreni: Hvordan påvirker dette sykdommens utvikling over tid?

Publisert 15. sep. 2017 09:37

Hjernebarkens modning og sammenheng med psykiske lidelser hos barn og unge

Publisert 16. aug. 2017 15:33

Sykdomsinnsikt og suicidalitet ved bipolare lidelser

Publisert 3. juli 2017 13:59

Kombinert fMRI/MRS – en ny metode for å undersøke sammenhengen mellom hjerneaktivitet og biokjemi

Publisert 3. mai 2017 14:49

Improved statistical tools for genetic analysis of severe mental disorders

Publisert 3. apr. 2017 09:37

Hjernebarkens struktur og plastisitet ved bipolar lidelse type II

Publisert 13. mars 2017 11:56

Er det sammenheng mellom symptomer, kognisjon og hjernestruktur hos ungdom med psykoselidelser?

Publisert 21. feb. 2017 09:44

Bivirkninger av antipsykotiske legemidler

Publisert 25. jan. 2017 10:31

Hearing voices in schizophrenia: Using brain imaging techniques to explore the effect of antipsychotic medication