Postdoktor Anja Torsvik

Jakten på biomarkører for schizofreni og bipolar lidelse

Anja Torsvik. Foto: Kirsten Sjøwall

Personer med psykotiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse, opplever ofte dårlig effekt av den medisinske behandlingen. Mange får også uønskede bivirkninger, spesielt vektøkning og medfølgende sykdommer som bl.a. diabetes. Det er derfor viktig å finne biomarkører som kan forbedre dagens behandlingstilbud.

Biomarkører er målbare stoffer i en biologisk prøve (f.eks. blod) som kan si noe om en tilstand, respons eller utvikling. Et eksempel på en kjent biomarkør er kolesterol, som er involvert i risiko for hjerte- og karsykdom. Personer med psykose er en sammensatt gruppe, og det finnes i dag ingen biomarkører for denne pasientgruppen. En forklaring på dette er at vi ikke har god nok kunnskap om de bakenforliggende biologiske mekanismene til disse sykdommene.

Genenes aktivitet 

Alle mennesker har rundt 25.000 gener som koder for ulike funksjoner i kroppen vår. Noen gener er aktive hele tiden, mens andre påvirkes av ulike tilstander, slik som sykdom, stress og røyking. Genuttrykket forteller oss hvilke gener som var aktive på det tidspunktet en blodprøve eller annen biologisk prøve ble tatt, og kan sees på som en slags «tilstandsrapport». For å forstå sykdomsmekanismer, kan man sammenligne genuttrykket hos personer med en bestemt diagnose mot genuttrykket hos personer uten en tilsvarende diagnose. Noen gener endres som respons på behandling eller forverring av en sykdomstilstand. Hvis vi kan identifisere disse genene og måle dem, kan de fungere som biomarkører for behandling og sykdomsutvikling.

Immungener og psykoser

Ved NORMENT gjennomfører vi for tiden en stor studie av det totale genuttrykket hos mennesker med schizofreni og bipolar lidelse sammenlignet med friske kontrollpersoner. Foreløpige resultater viser klare likheter i genuttrykket for de to psykotiske lidelsene, spesielt når det gjelder gener som er involvert i immunsystemet. Dette tyder på at immunsystemet er mer aktivt hos personer med schizofreni eller bipolar lidelse enn hos den generelle befolkningen. Funnene våre støtter tidligere forskning som viser at immunsystemet spiller en rolle i psykotiske lidelser. Men bildet er svært komplekst, så før vi konkluderer, er det viktig å forstå hvilke mekanismer som gir denne økte aktiviteten i immunsystemet. Vi vil derfor jobbe videre med dette ved å kombinere gendata med kliniske data som vi har på deltakerne i prosjektet.

Biomarkører i diagnose og behandling

Målet med å finne biomarkører for psykotiske lidelser, er å kunne utvikle bedre behandling som er tilpasset den enkelte pasient, samt å kunne identifisere personer som er i risikogruppen for å utvikle tilleggssykdommer. Gjennom vår studie av genuttrykk har vi identifisert flere potensielle immunologiske biomarkører. Utfordringen nå er å forstå sammenhengen mellom disse markørene og symptomene som pasientene opplever. Dette har vi stort fokus på å løse, for det er først da vi virkelig kan bruke kunnskapen til å forbedre behandlingen for personer med psykoser.

Litteraturtips

Kontaktinformasjon

Publisert 3. okt. 2018 13:24 - Sist endret 20. apr. 2021 10:30