Postdoktor Helene Hjelmervik

Er det en ubalanse mellom hjernens signalstoffer ved schizofreni?

Helene Hjelmervik

(Foto: UiB)

Signalstoffer i hjernen

Nervecellene i hjernen bruker kjemiske signalstoffer for å kommunisere med hverandre. Det finnes et stort antall ulike signalstoffer, men de viktigste er glutamat og GABA. Glutamat er det mest utbredte eksitatoriske (aktiverende) signalstoffet, det vil si at det øker aktiviteten til nervecellene. GABA er det mest utbredte inhibitoriske (hemmende) signalstoffet, det vil si at det reduserer aktiviteten i hjernen. Nerveceller som bruker glutamat og GABA, inngår på denne måten i et samspill der de gjensidig regulerer hverandres aktivitet. En slik regulering er viktig for en rekke prosesser i hjernen.

Schizofreni

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse kjennetegnet av karakteristiske symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger. Det er fortsatt uvisst hvorfor noen mennesker utvikler schizofreni, men forskningen peker på en kombinasjon av arvelige/biologiske og miljømessige faktorer. Én hypotese er at personer med schizofreni kan ha en ubalanse mellom aktiverende og hemmende stoffer i hjernen, der nivået av glutamat er forhøyet og/eller nivået av GABA er redusert. Hjernestudier som er utført post-mortem (etter døden), viser blant annet forstyrrelser i produksjon av GABA hos personer med schizofreni. Lignende endringer burde kunne observeres i den levende hjernen, men det er foreløpig få studier som har kunnet bekrefte et redusert GABA-nivå.

Hjerneavbildning av glutamat og GABA

I vårt forskningsprosjekt har vi målt nivåene av glutamat og GABA i den levende hjernen ved bruk av en metode som heter magnetisk resonans spektroskopi (MRS). Foreløpige analyser av dataene tyder på at nivået av glutamat er forhøyet og GABA er redusert i frontal cortex (i pannelappen, fremst i hjernen) og temporal cortex (i tinninglappen, på begge sider av hjernen) hos personer med schizofreni sammenlignet med friske personer. Disse områdene er viktige for overordnede hjernefunksjoner som planlegging, problemløsning og språk. Resultatene støtter hypotesen om at en ubalanse mellom glutamat og GABA kan være en mulig underliggende mekanisme ved schizofreni.

Symptomer og medikamenter 

I videre analyser ønsker vi å undersøke hvorvidt nivået av glutamat og GABA i temporal cortex er relatert til hørselshallusinasjoner, det vil si å høre stemmer. Forskningsgruppen jeg tilhører, har tidligere funnet en sammenheng mellom glutamat og hørselshallusinasjoner i den delen av hjernen som er involvert i prosessering og forståelse av språk. Vi skal også undersøke om  glutamat og GABA er relatert til effekten av ulike medikamenter som er vanlige å bruke ved behandling av schizofreni. Det kan for eksempel tenkes at en ubalanse mellom glutamat og GABA over tid blir mindre hos personer som bruker et visst medikament sammenlignet med en gruppe som bruker et annet medikament. Slik forskning vil kunne gi økt forståelse både av de underliggende hjernemekanismene ved schizofreni og hvordan ulike medisiner virker i hjernen, og på sikt bidra til bedre behandling av alvorlige psykiske lidelser. 

Referanse

Hugdahl K, Craven AR, Nygård M, Løberg EM, Berle JØ, Johnsen E, Kroken R, Specht K, Andreassen OA, Ersland L (2015). Glutamate as a mediating transmitter for auditory hallucinations in schizophrenia: A H-1 MRS studySchizophrenia Research, 161(2-3): 252-260.

Kontaktinformasjon

Publisert 22. mai 2018 11:18 - Sist endret 22. mai 2018 11:18