Hjernestimulering mot hørselshallusinasjoner?

Stipendiat Isabella Kusztrits

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, øyenbryn, frisyre, hake.

Isabella Kusztrits. Foto: Privat

Hva er hørselshallusinasjoner?

Hørselshallusinasjoner vil si å høre stemmer og lyder selv om de ikke eksisterer. Slike opplevelser forbinder man vanligvis med psykiske lidelser, men studier viser at dette også er ganske vanlig i resten av befolkningen. Opp mot 1 av 10 mennesker i Norge opplever hørselshallusinasjoner på et eller annet tidspunkt i livet [1]. For eksempel er det ganske vanlig å hallusinere før man sovner.

Hallusinasjoner kan variere i volum, lengde og hyppighet, ulike typer stemmer, og hvor positive eller negative stemmene er. Uansett om hallusinasjonene er knyttet til sykdom eller ikke, kan de være veldig plagsomme for de som er berørt, spesielt når stemmene har negativt innhold eller ikke kan kontrolleres. Samtaleterapi (kognitiv atferdsterapi) og medikamenter er de vanligste behandlingsformene, men dette virker ikke for alle.

Hva gjør vi?

I prosjektet vårt undersøker vi om hjernestimulering kan redusere stemmer og lyder i hodet hos pasienter med forskjellige diagnoser. Metoden vi bruker, heter transkranial likestrømstimulering (transcranial direct current stimulation, tDCS), og innebærer bruk av svak strøm for å endre aktiviteten i visse områder av hjernen. Vi fester to elektroder på hodebunnen og stimulerer hjernen to ganger om dagen i fem påfølgende dager.

Undersøkelsen er ikke smertefull, men man kan kjenne noe prikking, kribling og kløende fornemmelser i hodebunnen, særlig i begynnelsen og slutten av stimuleringen. Andre bivirkninger er ikke rapportert.

Hvorfor skal det fungere?

Forskning har vist at stimulering av to spesifikke hjerneområder kan redusere hørselshallusinasjoner [2]. Tinninglappen er blant annet ansvarlig for oppfatning av lyder og tale, og frontallappen er hjernens kontrollsenter som styrer nervesignalene til riktige deler av hjernen. Studier tyder på at når folk hører stemmer, er tinninglappen aktiv og lager nervesignaler selv om det ikke finnes noen lyd i omgivelsene [3]. Frontallappen derimot er ikke tilstrekkelig aktiv, slik at den ikke kan klarer å stoppe signalene som er feil.

De to elektrodene vi bruker under hjernestimuleringen, er ladet positivt og negativt. Stimulering med den positive elektroden øker aktiviteten i hjernen, mens den negative elektroden senker aktiviteten. På denne måten kan vi «snu» effekten i hjerneområdene, slik at aktiviteten i frontallappen øker og aktiviteten i tinninglappen blir redusert.

Illustrasjon: Isabella Kusztrits

Men virker det egentlig?

Flere studier har vist at hjernestimulering kan ha en effekt på hallusinasjoner [4], men det trengs mer forskning. I vårt prosjekt samler vi fortsatt inn data frem til slutten av dette året, og vi er spent på å se resultatene etter hvert. Vi skal også utføre flere eksperimenter fremover, der vi skal utforske hva som skjer i hjernen mens stimuleringen pågår, både hos mennesker med og uten hallusinasjoner.

Målet er at denne forskningen skal gi økt forståelse av biologien som ligger under hørselshallusinasjoner og hjernestimulering, og at metoden på sikt skal kunne brukes i behandling av plagsomme stemmer og lyder i hodet.

Referanser

  1. Kråkvik B, Larøi F, Kalhovde AM, Hugdahl K, Kompus K, Salvesen Ø, Stiles TC & Vedul-Kjelsås E (2015). Prevalence of auditory verbal hallucinations in a general population: A group comparison study. Scandinavian Journal of Psychology, 56, 508–515.
  2. Brunelin J, Mondino M, Gassab L, Haesebaert F, Gaha L, Suaud-Chagny MF, Saoud M, Mechri A & Poulet E (2012). Examining transcranial direct-current stimulation (tDCS) as a treatment for hallucinations in schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 169, 719-724.
  3. Kompus K, Westerhausen R & Hugdahl K (2011). The „paradoxical“ engagement of the primary auditory cortex in patients with auditory verbal hallucinations: A meta-analysis of functional neuroimaging studies. Neuropsychologia, 49, 3361-3369.
  4. Mondino M, Sauvanaud F & Brunelin J (2018). A review of the effects of transcranial direct current stimulation for the treatment of hallucinations in patients with schizophrenia. Journal of ECT, 34 (3), 164-171.

Les mer om prosjektet

Kontakt

Publisert 22. aug. 2019 15:06 - Sist endret 17. okt. 2019 09:16