English version of this page

Hvordan påvirker hormoner den kvinnelige hjernen?

Forsker Claudia Barth

Bilde av Claudia Barth

Claudia Barth, Foto: Kerstin Flake

Kjønnsforskjeller i hjernesykdommer

Det finnes en rekke forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder sykdom som påvirker hjernen. Sammenlignet med menn har kvinner for eksempel en større risiko for å utvikle Alzheimers sykdom. Det er også en høyere forekomst av psykiske lidelser som depresjon blant kvinner. I tillegg har menn 40% høyere sannsynlighet for å utvikle schizofreni i ungdomstiden eller tidlig voksenalder, mens det hos kvinner er en tydelig topp i forekomst senere i livet, ved starten av overgangsalderen. Likevel er kvinners hjernehelse historisk sett lite studert, og vi har derfor manglende kunnskap om hvordan faktorer som er spesifikke for kvinner former deres hjernehelse gjennom livet. Mengden av hormonet østradiol (en type østrogen) varierer i løpet av hver menstruasjonssyklus, og det skjer en rask økning ved graviditet. Etter fødsel og i forbindelse med overgangsalder avtar derimot mengden av hormonet (se figur nedenfor). Disse ulike nivåene av østradiol i løpet av livet har vist seg å kunne påvirke kvinners risiko for både Alzheimers sykdom og depresjon, men det er ukjent på hvilken måte hormonet virker inn på normal hjernealdring.

Bildet kan inneholde: tekst, skråningen, rød, fargerikhet, hvit.
Figur 1. Variasjoner i nivået av østradiol i løpet av kvinners liv (illustrasjon: Claudia Barth)

Hjernen og kjønnshormoner

For å finne ut mer om dette, har vi undersøkt hjernebilder, hormoner og genetiske data fra nesten 17.000 middelaldrende og eldre kvinner som deltok i en stor befolkningsstudie i Storbritannia (UK Biobank). Resultatene fra studien viste at høye nivåer av kjønnshormoner i løpet av livet kan ha uønskede effekter på hjernen, mens tidligere fødsler kan ha en gunstig effekt [1]. Det kan bety at svangerskap bidrar til å regulere kvinners eksponering for østradiol, noe som muligens kan være positivt for hjernens aldring senere i livet. Andre faktorer under graviditet, slik som endringer i kvinnens immunforsvar og hjernens plastisitet, kan også ha implikasjoner for hjernealdringen [2,3,4].

Kan hormonterapi påvirke kvinners hjernealdring?

Millioner av kvinner over hele verden tar tilskudd av hormoner for å redusere plagsomme symptomer på overgangsalder. Gjennom vår forskning har vi vist at genetiske faktorer har betydning for hvilken effekt slik hormonbehandling har på hjernens aldring. Vi fant at det å starte behandlingen før overgangsalderen potensielt kan ha en positiv effekt på hjernealdring, men kun hos kvinner med en genetisk risiko for Alzheimers sykdom. I videre forskning skal vi utforske effekten av ulike typer hormontilskudd (østrogen og progesteron i kombinasjon, og østrogen alene), og undersøke hvordan dette påvirker kvinners hjernehelse senere i livet. Slik forskning på effekter av hormontilskudd er viktig for å forbedre kvinners hjernehelse og behandlingstilbud.

Referanser

  1. A.G. de Lange*, C. Barth*, T. Kaufmann, Maximov, II, D. van der Meer, I. Agartz, and L.T. Westlye, Women's brain aging: Effects of sex-hormone exposure, pregnancies, and genetic risk for Alzheimer's disease. Hum Brain Mapp (2020).
    * de Lange & Barth har delt førsteforfatterskap
  2. C. Barth, and A.G. de Lange, Towards an understanding of women's brain aging: the immunology of pregnancy and menopause. Front Neuroendocrinol 58 (2020) 100850.
  3. A.G. de Lange, C. Barth, T. Kaufmann, M. Anaturk, S. Suri, K.P. Ebmeier, and L.T. Westlye, The maternal brain: Region-specific patterns of brain aging are traceable decades after childbirth. Hum Brain Mapp 41 (2020) 4718-4729.
  4. I. Voldsbekk, C. Barth, I.I. Maximov, T. Kaufmann, D. Beck, G. Richard, T. Moberget, L.T. Westlye, and A.G. de Lange, Women with a history of previous childbirths show less evident white matter brain ageing. bioRxiv (2020).

Kontakt

 

Publisert 22. des. 2020 08:49 - Sist endret 28. okt. 2022 09:18