Har immunsystemet en rolle i aggresjon ved alvorlige psykiske lidelser?

Stipendiat Gabriela Hjell

Bilde av Gabriela Hjell. Foto: Kristen Sjøwall

Gabriela Hjell. Foto: Kristen Sjøwall

Alvorlige psykiske lidelser og aggresjon

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige psykiske lidelser som på ulike måter kan involvere forandringer i sanseinntrykk, tanker, følelser og atferd. I en akutt fase av sykdommen er aggresjon i noen tilfeller en del av symptombildet [1]. Alvorlighetsgraden av slike aggresjonssymptomer spenner fra lettere irritabilitet, uttrykk for sinne, ødeleggelse av ting, til mer alvorlige voldshandlinger i sjeldne tilfeller [2]. Hva kan forklare denne forekomsten av aggresjonssymptomer? Årsakene er sannsynligvis sammensatte, men forskning tyder på at immunsystemet kan være involvert [3].

Immunsystemet ved alvorlige psykiske lidelser

Immunsystemet er kroppens forsvar mot påkjenninger utenfra slik som virus eller bakterier. Immunsystemet påvirker forskjellige prosesser i kroppen ved å skille ut signalstoffer som kalles immunmarkører. Flere forskningsfunn tyder på en ubalanse i immunsystemet ved alvorlige psykiske lidelser. Visse genvarianter som koder for immunsystemet, finnes oftere hos personer med slike lidelser enn hos friske. I tillegg vet vi at mennesker med en alvorlig psykisk lidelse oftere har gjennomgått infeksjoner eller utviklet en autoimmun sykdom (en sykdom hvor kroppen angripes av eget immunsystem). Nivået av forskjellige immunmarkører i blodet er ofte også endret ved alvorlige psykiske lidelser [4].

Immunsystemet og aggresjon

Enkelte studier har koblet nivået av immunmarkører med aggresjon [5]. Kan det være en sammenheng mellom endringene i immunsystemet og aggresjonssymptomer ved alvorlige psykiske lidelser? I mitt doktorgradsprosjekt skal vi undersøke dette og forsøke å finne ut om immunmarkører kan si noe om graden av aggresjonssymptomer. Målet med vår forskning er å forstå bedre hva som foregår i kroppen og hjernen i tilfellene der aggresjon blir en del av symptombildet. Hvis vi kan finne underliggende immunmarkører, gir det mulighet for å utvikle medisiner og tiltak rettet mot disse immunmarkørne og endringene i immunsystemet. Dette kan igjen bidra til forebygging av aggresjon og til mer skreddersydd behandling.

Referanser

  1. Barlow K et al. Prevalence and precipitants of aggression in psychiatric inpatient units. Aust N Z J Psychiatry. 2000;34(6):967-74.
  2. Walter F et al. Multiple adverse outcomes following first discharge from inpatient psychiatric care: a national cohort study. The Lancet Psychiatry. 2019;6(7):582-9.
  3. Larsen JB, Stunes AK, Vaaler A, Reitan SK. Cytokines in agitated and non-agitated patients admitted to an acute psychiatric department: A cross-sectional study. PLoS One. 2019;14(9):e0222242
  4. Goldsmith DR et al. A meta-analysis of blood cytokine network alterations in psychiatric patients: comparisons between schizophrenia, bipolar disorder and depression. Mol Psychiatry. 2016;21(12):1696-709.
  5. Coccaro EF et al. Elevated plasma inflammatory markers in individuals with intermittent explosive disorder and correlation with aggression in humans. JAMA psychiatry. 2014;71(2):158-65.

Les mer om immunsystemet

Kontakt

Publisert 29. okt. 2020 07:48 - Sist endret 29. okt. 2020 07:58