mHealth: Hvordan kan nye mobile helsetjenester hjelpe oss med å forstå alvorlige psykiske lidelser?

Stipendiat Henrik Myhre Ihler

Bilde av Henrik Myhre Ihler. Foto: Kirsten Sjøwall

Henrik Myhre Ihler. Foto: Kirsten Sjøwall

De siste tiårene har vi vært vitne til en eksplosjon innen teknologisk innovasjon og utvikling. Fremveksten av mobil teknologi og tilhørende helseapplikasjoner har gitt rom for å etablere begrepet mHealth. Ifølge Verdens helseorganisasjon defineres mHealth som «bruken av mobil teknologi i helsefremkallende øyemed» [1]. Mange medisinske fagfelt har allerede innlemmet nye helseinnovative verktøy i sin kliniske hverdag, slik som ved oppfølging av hjertesykdom og diabetes [2, 3]. Det er imidlertid mangel på god forskning som kan bekrefte nytteverdien av disse verktøyene.

Bruk av mHealth ved alvorlige psykiske lidelser

Også innen psykisk helsevern har vi sett en fremvekst av teknologiske verktøy til oppfølging og behandling av mennesker med psykiske lidelser. Flere studier har bekreftet at det lar seg gjøre å benytte mHealth-verktøy i praksis, og det oppleves i de fleste tilfeller positivt for denne gruppen å ta i bruk slike metoder [4]. mHealth kan benyttes til å innhente ulike typer data fra enkeltpersoner ‒ både aktive data, slik som selvrapportering av symptomer og rusmiddelbruk i en mobil-app, og passive data som måling av bevegelse og søvn ved hjelp av sensorer i en aktigraf (aktivitetsklokke). Denne informasjonen kan potensielt gi nye muligheter for oppfølging og behandling, som igjen kan bidra til å forbedre helsetjenestene våre [5].

mHealth har stort potensiale i fremtidig forskning

mHealth kan også benyttes til å utforske tidligere uløste sammenhenger og finne nye forskningsområder. Et eksempel er sammenhengen mellom cannabisbruk og psykosesymptomer. Flere studier har vist at bruk av cannabis er relatert til psykose, men vi vet fremdeles lite om hva dette skyldes. Er det cannabis som forårsaker symptomene? Eller er det spesielle egenskaper eller symptomer hos enkelte individer som gjør at noen oftere bruker cannabis? Andre studier har vist at det er en sammenheng mellom cannabisbruk og såkalte negative symptomer, som blant annet inkluderer motivasjonsløshet, følelsesavflating og sosial tilbaketrekning. Samtidig finnes det ingen sikre holdepunkter for at cannabisbrukere har mer negative symptomer enn ikke-brukere, hvis vi sammenligner disse to gruppene. Våre foreløpige funn tyder imidlertid på at hyppigheten av bruk spiller en avgjørende rolle. Ved hjelp av mHealth håper vi å kunne få bedre oversikt over om det er symptomene eller rusinntaket som kommer først. Til dette og andre forskningsprosjekter har vi ved NORMENT utviklet en egen app, «Min Dag», som vi skal bruke til videre forskning [6].

Med mHealth dukker det også opp nye og spennende forskningsområder. For eksempel har bruk av aktigrafer for måling av søvn, bidratt til at man kan undersøke forskjellen mellom selvrapportert søvn og mer objektiv måling av søvn. Tidligere studier tyder på at vi ofte mistolker søvn, altså at det er forskjell på hvor lenge man selv tror at man har sovet, og hvor lenge man faktisk har sovet. I min forskning har jeg undersøkt dette fenomenet hos personer med bipolar lidelse. Da fant vi blant annet at mistolkning av søvn forekom oftere hos eldre mennesker, og hos de som hadde symptomer på depresjon eller søvnapné, men at det ikke var direkte relatert til diagnosen bipolar lidelse i seg selv [7].

Håpet er at ny teknologi, som apper og aktigrafi, kan gi oss sanntidsinformasjon om ulike sider av sykdommen. Med slike verktøy kan vi få bedre forståelse av tidsperspektivet i sammenhengen mellom for eksempel rusinntak og psykosesymptomer, som igjen kan bidra til å belyse hittil ukjente årsakssammenhenger.

Referanser

  1. Kay, M., J. Santos, and M. Takane. mHealth: New horizons for health through mobile technologies. World Health Organization2011. 64(7): p. 66-71.
  2. Chow CK, Ariyarathna N, Islam SM, Thiagalingam A, Redfern J. mHealth in Cardiovascular Health Care. Heart Lung Circ. 2016 Aug;25(8):802-7.
  3. Kitsiou S, Paré G, Jaana M, Gerber B. Effectiveness of mHealth interventions for patients with diabetes: An overview of systematic reviews. PLoS One. 2017 Mar 1;12(3):e0173160.
  4. Ben-Zeev, D., et al., Feasibility, Acceptability, and Preliminary Efficacy of a Smartphone Intervention for Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 2014. 40(6): p. 1244-1253.
  5. Torous, J., P. Staples, and J.-P. Onnela, Realizing the Potential of Mobile Mental Health: New Methods for New Data in Psychiatry. Current Psychiatry Reports, 2015. 17(8): p. 61.
  6. MinDag-prosjektet, NORMENT. 
  7. Ihler, H.M. et al. Misperception of sleep in bipolar disorder: an exploratory study using questionnaire versus actigraphy. Int J Bipolar Disord 8, 34 (2020).

Les mer om cannabis og hvordan det påvirker hjernen:

  • Weedensenteret, Helsedirektoratet

Kontakt

Publisert 25. nov. 2020 10:40 - Sist endret 11. okt. 2022 11:01