Månedens forsker - Side 4

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige sykdommer som er assosiert med redusert livslengde. Selvmordsraten er høy, og også kroppslige sykdommer forekommer hyppigere hos de schizofrene og de bipolare. Disse pasientene har omtrent fordoblet risiko for å dø av hjertekar sykdom sammenlignet med den generelle befolkningen. Usunn livstil samt mulige bivirkninger av antipsykotisk behandling kan tenkes å bidra til økt forekomst av hjertekar sykdom.

In my postdoctoral project, I am exploring the underlying neural correlates of interindividual differences in auditory attentional control. Furthermore, my research focuses on the complex metabolic mechanisms of the blood oxygen level-dependent (BOLD) signal. In general, my work aims at developing “healthy human models” that can be translated to clinical research.