Post doc Lavinia Athanasiu

Helgenomanalyser identifiserer gener som gir sårbarhet for psykotiske lidelser.

Psykotiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse er relativt vanlige lidelser i befolkningen, og årlig blir det diagnostisert over 500 nye tilfeller. Disse lidelsene er komplekse genetiske sykdommer med høy arvelighet, hvor flere gener i kombinasjon med miljøfaktorer påvirker sykdomsutviklingen. Forståelsen av de underliggende biologiske mekanismene er fortsatt begrenset, og det diskuteres om det er en genetisk overlapp mellom lidelsene.

Ved å se på forskjeller i hele arvematerialet hos pasienter og kontroller i en norsk kohort har vi kartlagt genetiske varianter som gav økt sårbarhet for utvikling av psykotiske lidelser. Resultatene er bekreftet i en oppfølgingsstudie hvor genetisk materiale fra flere tusen pasienter og kontroller med europeisk opprinnelse ble undersøkt.

Strukturelle endringer i arvematerialet

I tillegg til å se på variasjoner i arvematerialet i enkeltbaser undersøkes det også for strukturelle variasjoner. Dette er regioner hvor arvematerialet enten er kopiert opp flere ganger eller er fjernet. Disse strukturelle endringene kan forårsake endret uttrykk av genene i regionen. Vi ser på forekomsten av slike strukturelle endringer i pasienter og kontroller.

Genetisk sårbarhet

Alle disse genvariantene kan gi nye ledetråder om mekanismer som gir økt sårbarhet for utvikling av psykotiske lidelser. Vi har identifisert variasjoner som påvirket risiko for flere psykotiske lidelser, og disse resultatene kan bidra til ny kunnskap om en overlapp i genetisk sårbarhet mellom ulike psykotiske lidelser.

Medisiner påvirker fysisk helse

Mennesker med alvorlig psykisk lidelse har forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom enn befolkningen forøvrig. Medisinene som brukes i behandling av psykiske lidelser kan gi bivirkninger i form av vektøkning og forstyrret sammensetning av kroppens fettstoffer. Vi har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom disse bivirkningene og genetiske faktorer. Variasjoner i hele genomet ble undersøkt hos omtrent 500 pasienter diagnostisert med en alvorlig psykotisk lidelse. Det ble funnet klare sammenhenger, hvor medikament og genetisk variasjon påvirket kroppsmasseindeks og kolesterolverdier. Disse resultatene må etterprøves i flere uavhengige studier, men gir håp for fremtidig individualisert behandling av denne sårbare pasientgruppen.

Publisert 13. mai 2014 15:51 - Sist endret 20. nov. 2018 08:45